7. Diavolul înlănţuit în Adânc


7. Diavolul înlănţuit în Adânc

Apocalipsa, capitolul 20, declară că un înger măreţ vine să-l lege pe diavol cu un lanţ mare şi să-l arunce în Adânc pentru o mie de ani.
Satana este iritat de faptul că aceste informaţii supărătoare au fost făcute cunoscute în Scriptură. El a împrăştiat neadevărul că Apocalipsa este o carte sigilată, pe care nimeni nu o poate înţelege sau, şi mai rău, a deformat înţelesul acestei cărţi.
Din nefericire, foarte mult din ceea ce este spus astăzi despre cei o mie de ani nu este adevărat. Unele dintre aceste neadevăruri par ca şi cum Satana le-a inventat ca să-i poată prinde în cursă pe oameni şi să-i distrugă. Satana nu se joacă. El are un singur ţel în minte: distrugerea ta, a familiei tale şi a întregii omeniri. Unica noastră siguranţă este să stăm aproape de Dumnezeu. Dacă facem acest lucru, noi îl vom îndepărta pe Satana.
Domnul doreşte întotdeauna să ne ajute.

CELE DOUĂ ÎNVIERI

1. Ce are loc la începutul celor o mie de ani ? Apoc. 20,4.5
Răspuns: O _________________.

NOTĂ: Traducerea New English Bible face acest lucru clar: „Aceştia au înviat şi au împărăţit cu Hristos timp de o mie de ani.”

2. Cine vor fi cei înviaţi la prima înviere ?Apoc.20,5.6
Răspuns: ______________________ .

NOTĂ: Cei neprihăniţi, care sunt numiţi „binecuvântaţi şi sfinţi”, vor fi înviaţi la prima înviere a morţilor.

3. Când va avea loc a doua înviere ? Apoc. 20,5
După ce cei o mie de ________ se vor _____________.

NOTĂ: Aceasta este învierea celor răi care au murit. Isus se referă la această înviere ca fiind învierea celor blestemaţi.

DOUĂ FELURI DE RĂSPLĂTIRI

4. Ce mare eveniment are loc la prima înviere ? 1 Tesaloniceni 4,15.16
A doua venire a ___________________ ______________ .

NOTĂ: Scopul celei de-a doua veniri este ca Iisus să-i primească pe copiii Săi din toate timpurile, care L-au servit.

5. Ce se întâmplă cu toţi cei sfinţi când Iisus va veni ?
a. 1 Corinteni 15,51-54: Se schimbă de la moarte la _______________.
b. Filipeni 3,20.21: Le sunt date trupuri ca ale lui _________________ .
c. 1 Tesaloniceni 4,17: Cei sfinţi, atât cei în viaţă cât şi cei înviaţi, vor fi luaţi ca să-L întâmpine pe _____________ în _____________.
6. Ce se întâmplă cu cei răi care sunt în viaţă la venirea lui Iisus ? 2 Tesaloniceni 1,7-9; 2,8; Isaia 11,4
Ei vor fi _____________ cu suflarea buzelor Lui şi distruşi cu „toiagul” Cuvântului Lui.

7. Cum îi va afecta venirea lui Iisus pe cei răi morţi ? Apoc.20,5
” Ceilalţi _____________ n-au înviat până ce nu s-au terminat cei ___________ de ani.”

NOTĂ: „Ceilalţi morţi” sunt cei nelegiuiţi care rămân în mormintele lor până la sfârşitul celor o mie de ani.

UN DEZASTRU ÎN ÎNTREAGA LUME

8. Care sunt condiţiile de pe pământ după venirea lui Iisus ? Ieremia 25,33
„Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un _________ de pământ.”

NOTĂ: Nimeni nu va mai rămâne să conducă un serviciu funebru în timpul celor o mie de ani, pentru că toţi cei neprihăniţi sunt în ceruri şi toţi cei nelegiuiţi sunt morţi. Pentru un alt tablou al celor morţi, zăcând pretutindeni după reîntoarcerea lui Iisus, când vor începe cei o mie de ani, citeşte şi Apoc. 19,11-21.

9. Ce se întâmplă la apariţia lui Iisus ? Apoc.16,18-21
„Un mare ______________ şi o mare grindină .”

NOTĂ: Aceasta va fi cel mai mare cutremur pe care pământul l-a avut vreodată.

10. Cum va fi pământul în timpul celor o mie de ani? Ieremia 4,23-26.28; Isaia 24,1 .3 .19-20
1. Pământul va fi ” __________ şi gol .” (Ieremia 4,23)
2. Cerurile nu vor mai avea _______________ . (Ieremia 4,23)
3. Nu va mai fi nici un ________ acolo. (Ieremia 4,25)

NOTĂ: Pământul va fi atât de devastat la venirea lui Iisus, încât el va reveni la condiţiile descrise în cartea Geneza, înainte de marele act de creaţiune al lui Dumnezeu. El era fără formă, pustiu şi în total întuneric (vezi Geneza 1,1.2).

EVENIMENTELE DIN TIMPUL CELOR O MIE DE ANI

11. Unde este Satana legat în timpul celor o mie de ani şi de ce ? Apoc. 20,3
Satana este legat ” în ____________…ca să nu mai înşele Neamurile.”

NOTĂ: Diavolul este oprit de la înşelăciune şi ispitirea oamenilor. „Lanţul ” care leagă pe Satana este un lanţ al împrejurărilor. Nu mai rămâne nimeni pe pământ, pe care să-l poată înşela. Toţi cei nelegiuiţi sunt morţi, iar cei drepţi sunt în ceruri. Acest pământ pustiu şi întunecos devine închisoarea lui Satana, străfundul Adâncului.

12. Pe cine vor judeca sfinţii în timpul celor o mie de ani ? Apoc. 20,4 .12.13
Ei îi judecă pe cei ____ credincioşi .
NOTĂ: Această judecată are loc în ceruri, unde Iisus îi va lua pe sfinţii Săi (vezi 1Corinteni 6,2.3).

13. Pe ce se bazează judecata ? Apoc. 20,12
„…după cele ce erau ____________ în ____________ ____________ .”

NOTĂ: Dumnezeu vrea ca toţi să cunoască dreptatea Sa şi motivele pentru care nu a putut să salveze pe cei ce au fost pierduţi. Cei neprihăniţi revăd ocaziile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia şi cum Divinitatea a căutat să intervină în salvarea fiecărui suflet pierdut. Toţi vor fi convinşi pentru totdeauna de dreptatea lui Dumnezeu şi noi vom mărturisi „… drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor! ” (Apoc.15,3).

EVENIMENTE LA SFÂRŞITUL MILENIULUI

14. Ce va veni pe pământ la sfârşitul celor o mie de ani ? Apoc. 21,2 .10
Cetatea cea sfântă, sau Noul _________________ .

15. Unde va fi aşezată Cetatea sfântă ? Zaharia 14,1 .4 .10
Unde se află acum Muntele ________________ .

NOTĂ: Domnul a părăsit pământul de pe Muntele Măslinilor şi revine pe Muntele Măslinilor. El se va desface şi va forma o mare câmpie pentru Cetatea Sfântă.
La a doua venire a lui Iisus, când încep cei o mie de ani, Iisus vine pentru sfinţii Săi
(Matei 24, 31). Totuşi, la a treia venire a lui Iisus, la sfârşitul celor o mie de ani, El vine împreună cu sfinţii Săi (Zaharia 14,5).

16. Ce se întâmplă cu Satana când va coborî Cetatea Sfântă ? Apoc. 20,7
El „va fi _________________ ” din închisoarea lui.

NOTĂ: Adu-ţi aminte că învierea celor nelegiuiţi are loc la sfârşitul celor o mie de ani
(Apoc. 20,5). Această înviere îl „dezleagă” pe Satana, pentru că el are încă o dată pe cine să înşele.

17. Realizează Satana vreo schimbare în timpul celor o mie de ani ? Apoc.20,7.8
Nu ! El iese ca să ________________ popoarele !

NOTĂ: Satana continuă lucrarea de unde a lăsat-o. „Lanţul de circumstanţe” al lui Satana s-a rupt. El are acum popoare pe care să le înşele.

ZIUA JUDECĂŢII PENTRU SATANA ŞI CEI PĂCĂTOŞI

18. Ce se vaîntâmpla când Satana şi urmaşii săi se apropie de Cetatea Sfântă ? Apoc. 20,9
„… din cer s-a coborât un foc care i-a _______________. ”

19. Ce se întâmplă cu diavolul în acest timp ? Apoc.20,10
„Şi diavolul, care-i înşela, a fost ______________ în iazul de foc şi de pucioasă… ”

NOTĂ: Diavolul şi îngerii săi sunt în foc, nu afară, aţâţând focul şi torturându-i pe cei nelegiuiţi care sunt în flăcări .

20. Cum numeşte Iisus acest foc în Apocalipsa ? Apoc.20, 14
„Iazul de foc este _____________ a doua.”

NOTĂ: Toţi sunt înviaţi din prima moarte (Evrei 9,27, Ioan 5,28,29). Dar nu este înviere din moartea a doua. Este o distrugere definitivă.

PARADISUL EDENIC REFĂCUT

21. Ce va face Iisus după ce pământul este ars ? 2 Petru 3,10-13; Isaia 65,17
El va face „_____________ noi şi un ______________ nou.”

NOTĂ: Va fi minunat să-L vezi pe Iisus cum recrează această lume.

22. Unde va trăi Iisus după ce pământul va fi refăcut ? Apoc. 21,1-4
El va trăi pe ___________________ .

NOTĂ: Iisus a promis că cei blânzi vor moşteni pământul (Matei 5,5). Conform cu această promisiune, Dumnezeu va aşeza Împărăţia Sa aici, pe Noul Pământ, şi va trăi alături de poporul Său. Aminteşte-ţi că Dumnezeu nu va muta Împărăţia Sa aici pentru a-i converti pe cei pierduţi. Împărăţia Sa va fi stabilită aici numai după eradicarea păcatului.

23. Unde trebuie să fie scris numele meu, ca să scap de focul veşnic ? Apoc. 20,15
În cartea _______________ .

NOTĂ: Aceia al căror nume nu este scris în Cartea Vieţii nu vor avea o a doua şansă de salvare. Este numele tău scris în Cartea Vieţii lui Iisus? Dacă nu, n-ai vrea să fie trecut acum?

24. Pe cine invită Iisus în Împărăţia Sa ? Apoc. 22,17
„Şi celui ce îi este sete, să vină; __________ vrea, să ia apa vieţii fără plată!.”

25. Eşti hotărât să-ţi păstrezi viaţa veşnică care este a ta prin Iisus Hristos ?
Răspuns: _________ .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s