6. Revenirea glorioasă a lui Hristos


Revenirea lui Iisus pentru a-l aduna pe poporul Lui de pe acest pământ este marea temă a Bibliei. Un verset din unsprezece din Noul Testament şi 2500 din întreaga Biblie, vorbesc despre acest important eveniment. Acest eveniment cutremurător este punctul culminant al profeţiei biblice şi lucrul acesta este mai evident în Apocalipsa decât în alte cărţi ale Bibliei.
A studia Apocalipsa înseamnă a deveni pe deplin conştient şi preocupat de revenirea lui Hristos şi de strângerea sfinţilor Săi. Nu este de mirare că Satana încearcă să-i ţină pe oameni departe de această carte-Apocalipsa.
Este şocant să-ţi aminteşti că, la prima venire a lui Hristos ca un copil în Betleem, oamenii au fost surprinşi, în ciuda faptului că sute de profeţii ale Vechiului Testament au descris prima Sa venire cu detalii precise.
Dar oamenii au greşit, aplicând profeţiile celei de-a doua veniri la prima şi ignorându-le pe acelea care se aplicau primei Sale veniri. Astfel, ei au respins aparenţa Lui de copil al unei familii sărmane. Istoria este pe cale de a se repeta. Este zguduitor să ne gândim la aceasta, dar este posibil ca unii creştini să aplice greşit sutele de profeţii biblice privind cea de-a doua venire a lui Iisus?
Pot unii să ia o poziţie care le va aduce o surpriză total neplăcută? Iisus avertizează în mod solemn despre aceasta, când vorbeşte despre venirea Lui. El spune în Matei 24,4: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva”. În continuare, El arată că idei false, privind a doua Lui venire, vor fi atât de puternice şi convingătoare încât vor încerca „să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi” (Matei 24,24). Apoi El spune în concluzie: „Iată că v-am spus mai dinainte.” Noi am spune astăzi: „Ai fost avertizat”. În lumina acestui avertisment dat de Iisus, să ne rugăm ca să vedem ce ne descoperă profeţiile cu privire la acest eveniment binecuvântat.

IISUS VA REVENI

1. Cum se referă îngerii la a doua venire a lui Iisus ? Fapte 1,9-11
El „va veni în ______________ fel…” (v.11)

NOTĂ:
a. Ei L-au văzut plecând – El va fi vizibil.
b. El a plecat într-un nor – Se va întoarce într-un nor.
c. El a plecat în trup – El va apărea în trup.
Deci înălţarea Sa a fost literală, în trup şi vizibilă. Revenirea Lui va fi la fel.

2. Spune Apocalipsa cum va reveni Iisus ? Apoc.1,7
„Iată, El vine pe ________…”

3. Ce sunt aceşti nori ? Psalm 104,3; Psalm 68,17
Mii şi mii de ____________________ .

NOTĂ: În Matei 25,31 Iisus spune că toţi îngerii vor veni cu El. Atunci, miliarde de îngeri cu o strălucire orbitoare vor acoperi cerul, aşa cum norii acoperă cerul astăzi.
4. Cine Îl va vedea pe Iisus când va veni ? Apoc.1,7
„Orice ___________ Îl va vedea.”

NOTĂ: Acest lucru este prea clar ca să fie greşit înţeles. Fiecare om care trăieşte pe acest pământ Îl va vedea pe Iisus venind. Aici sunt incluşi atât cei salvaţi cât şi cei nemântuiţi. Matei 24,30 spune că toate naţiunile pământului vor plânge la apariţia Lui.

5. Ce vor face îngerii la reîntoarcerea lui Iisus ? Matei 24,31
Ei vor aduna pe cei __________ de pe tot pământul.

O INVAZIE DIN SPAŢIU

6. Ne învaţă Iisus despre o răpire secretă ?
a. În Matei 24,27 revenirea Lui este comparată cu ____________________ .
NOTĂ: Nu este nimic secret în lumina fulgerului!
b. În 1 Tesaloniceni 4,16 şi 1 Corinteni 15,52 Pavel spune că Domnul va coborî cu un _________________cu __________ unui Arhanghel şi cu _____________ lui Dumnezeu.

NOTĂ: Din nou, nu este nimic tăcut sau secret în acest eveniment. De fapt, Ieremia declară că Domnul va veni cu un strigăt puternic, cu strigăte şi zgomote care vor fi auzite până la marginile pamântului, când El va reveni din ceruri (Ieremia 25,30-33).

7. Ce se va întâmpla cu cei drepţi când Hristos va reveni ?
a. 1 Corinteni 15,52: „Cei morţi vor ______________ .”
b. 1 Tesaloniceni 4,16: „Cei morţi în Hristos vor ____________ întâi.”
c. 1 Tesaloniceni 4,17: „Noi, cei vii vom fi ___________ împreună cu ei în _________ …”

NOTĂ: Când Iisus revine, morţii cei drepţi sunt înviaţi cu trupuri noi, nemuritoare, iar cei drepţi care sunt în viaţă vor fi răpiţi împreună cu ei, ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh, în mijlocul norilor de îngeri care umplu întregul cer cu o slavă de nedescris.

8. Cu ce fel de corpuri vor fi glorificaţi cei sfinţi ?
a. Filipeni 3,20.21 : Corpuri ca ale lui ________________ .
b. Luca 24, 36-43 , Fapte 1,11: Ei vor avea corpuri cu __________ şi __________ .

9. Va veni Iisus pe pământ sau va rămâne în aer ? 1Tesaloniceni 4,17
Vom întâmpina pe Domnul în ____________ .

NOTĂ: Iisus a promis că Se întoarce ca să-l ia pe poporul Lui în ceruri, pentru a fi cu El (Ioan 14,1-3). El nu a promis că la a doua venire va împărăţi imediat pe acest pământ,
în condiţiile lui de păcat. Ioan îi vede pe mântuiţi înaintea tronului ceresc, unde Iisus i-a luat după ce ei L-au întâmpinat în văzduh (Apoc.7,9.10).

VOR APĂREA HRISTOŞI FALŞI

Cum poţi identifica un înşelător? Presupune că în Ierusalim ar apărea deodată o fiinţă glorioasă , care susţine că este Hristos şi se potriveşte cu descrierea lui Hristos din Apocalipsa 1,13-17. Presupune că el predică minunat adevărurile Bibliei cu putere, coborând foc din ceruri, însănătoşindu-i pe bolnavi, oprind războaiele, citind gândurile oamenilor, binecuvântând pe copii, etc. Care ar fi reacţia ta?
10. Cum vom şti noi dacă este un hristos fals ?
Pentru că Iisus, la venirea Sa, va avea o apariţie pe cer şi nu o apariţie pe pământ (1Tesaloniceni 4,16.17).

11. Va avea putere Satana să-L imite pe Hristos ?
Da. Noi trebuie să ne aducem aminte că diavolul :
a. Apare şi ca un înger de lumină (2 Corinteni 11,14);
b. Face minuni (Apoc.16,14; 2 Tesaloniceni 2,9);
c. Poate să coboare foc din cer (Apoc.13,13);
d. Va folosi Scriptura (Matei 4,6);
e. Este înţelept şi frumos (Ezechiel 28,12).

12. Poţi fi în siguranţă mergând să vezi un hristos fals ? Matei 24, 23-26
Nu! Iisus a spus: „Să ________ te duci.”
NOTĂ: Iisus ne-a poruncit cu claritate să nu mergem să vedem pe aceşti hristoşi falşi. Când nu ascultăm de porunca directă a lui Iisus, ne aşezăm noi înşine într-o poziţie greşită, iar diavolul are un avantaj neobişnuit asupra noastră. Dacă noi mergem, când Iisus spune „să nu te duci”, atunci suntem într-un mare pericol de a fi înşelaţi.

REGELE VINE

13. Ce vor face cei răi când Hristos revine ? Apoc. 6,14-16
Vor striga la ___________ şi la ___________ să cadă peste ei.

14. Ce se va întâmpla cu cei răi la revenirea lui Iisus ? 2 Tesaloniceni 1,7.8; 2, 8;
Isaia 11,4
____________________________________________ .

15. De ce nu le oferă Dumnezeu o altă şansă celor răi ? 2 Tesaloniceni 2,10-12
Pentru că n-au _______________dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

NOTĂ: Nici o altă ocazie nu ar fi folosită de către cei pierduţi. Ei s-ar revolta iar şi iar din cauza inimii lor rele. Ei au făcut o alegere definitivă, de a fi neascultători, chiar după ce Dumnezeu le-a descoperit minunata Sa dragoste pentru ei prin Fiul Său Iisus Hristos. De fapt, ei s-ar simţi mizerabil în ceruri, pentru că vieţile lor nu sunt în armonie cu iubirea şi adevărul lui Dumnezeu.

16. Ce fel de glorie este vizibilă la revenirea lui Hristos ? Luca 9,26
Slava _______________ , a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.

NOTĂ: Slava unui singur înger a făcut ca soldaţii romani care făceau de gardă să cadă ca morţi când el a apărut la mormântul lui Iisus (Matei 28,2-4). Încearcă astfel să înţelegi slava a milioane de îngeri, plus aceea a Lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Iisus, Fiul.
Da, Iisus vine cu putere şi mare slavă !

17. Ce vor face Hristos şi oştirea Sa naţiunilor ? Apoc.19,11-16
El va __________________ toate neamurile.
NOTĂ: Toate puterile celui rău de pe pământ vor fi distruse.

O, GLORIOASĂ ZI !

18. Care este scopul major al revenirii lui Hristos ? Ioan 14,2.3
Ca să-Şi ia ___________________ acasă.

NOTĂ: Iisus şi Tatăl Său ne doresc pe toţi să venim acasă. Ce bucurie va fi în ceruri în acea minunată zi!
Iată câteva lucruri deosebite pe care le vei experimenta :
a. O reunire cu cei iubiţi ai tăi şi cu prietenii (1Tesaloniceni 4,16-18);
b. Orbii văd, surzii aud, cel paralizat merge, mutul va cânta (Isaia 35,4-6);
c. Nu vor mai fi moarte, suferinţă, lacrimi şi durere (Apoc.21,4).

19. Cum numeşte Pavel venirea lui Hristos ? Tit 2, 13
Fericita noastră ___________ .

NOTĂ: Revenirea lui Hristos este într-adevăr „fericita nădejde” a poporului lui Dumnezeu.

20. Poate şti cineva timpul revenirii lui Iisus ? Matei 24, 36
Numai _____________ din ceruri ştie.

21. Ce putem şti noi cu siguranţă despre apariţia lui Hristos ? Matei 24, 32.33
Că este _____________, chiar la ________ .

NOTĂ: Citeşte Matei 24 şi vei descoperi unele din semnele şi situaţiile din lumea noastră, despre care Iisus a spus că vor identifica cu claritate timpul când El se va întoarce. Cu adevărat, aceste semne se împlinesc astăzi! Aşa că venirea lui Iisus este foarte aproape.
El este chiar la uşi!

RĂSPLATA TA VEŞNICĂ

22. Cum vor fi oamenii răsplătiţi la a doua venire a lui Iisus ? Apoc.22,12
„Şi răsplata Mea este cu Mine ca să dau _________________ după ___________lui.”

NOTĂ: Biblia este clară. Oamenii vor fi răsplătiţi potrivit cu faptele lor.

23. Ce avertizări a dat Iisus în Matei 24,44?
Noi trebuie să fim ________________ pentru venirea Sa. Căci Fiul Omului va _______ în ceasul în care _____ _____ gândiţi.

24. Dacă Iisus ar veni în seara aceasta, ai fi gata ?
Răspuns : ____________________ .

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s