4. Minunata Veste Bună a Apocalipsei


Primele trei capitole ale Bibliei (Geneza 1, 2 şi 3) ne spun cum a intrat păcatul în această lume; ultimele trei capitole ale Bibliei (Apocalipsa 20, 21 şi 22) ne spun cum va fi îndepărtat păcatul din această lume. Capitolele cuprinse între aceste limite ne spun cum a fost Dumnezeu implicat în această tragedie teribilă.
Pedeapsa păcatului este moartea (Romani 6, 23). Cancerul urât al păcatului nu poate să fie tolerat, altfel el pune în pericol universul. Tragedia teribilă a păcatului este că, atunci când Adam şi Eva au fost neascultători, păcatul a trecut la toată omenirea, şi astfel toţi oamenii, de atunci şi până în prezent, au avut de făcut faţă pedepsei cu moartea.
Astfel, Cerul a fost deodată confruntat cu o dilemă groaznică: ori păcatul să fie scuzat şi tolerat (punând astfel în pericol Universul), ori toţi oamenii de pe planeta Pământ aveau să moară. Dmnezeu a refuzat ambele opţiuni. El nu putea să suporte gândul separării de copiii Lui de pe pământ, pe care El îi iubea nespus de mult, dar nici nu putea permite ca virusul urât al păcatului să guverneze întregul Univers.
În loc de aceasta, într-un act de risc şi iubire de necrezut, El a ales să trimită pe singurul Său Fiu (care este El Însuşi Dumnezeu) în lume, ca să moară în locul tău şi al meu. Păcatele noastre şi condamnarea noastră la moarte au fost transferate asupra Lui şi noi am fost eliberaţi. Apocalipsa 14,6 numeşte acest plan „Evanghelia veşnică”.
Cuvântul „evanghelie” înseamnă „veste bună”. Şi într-adevăr, Planul de Mântuire binecuvântat şi plin de iubire al lui Dumnezeu este o veste bună – o veste incredibil de bună pentru tine şi mine şi pentru orice om de pe planeta Pământ. Vom studia acum ştiinţa veşnică a marelui Plan de Mântuire al lui Dumnezeu.

APOCALIPSA DESCOPERĂ IUBIREA LUI DUMNEZEU

În Apocalipsa 2,10 Iisus îi oferă viaţa fiecăruia dintre urmaşii Săi credincioşi. Din fericire, prin Iisus, Mântuitorul nostru, noi toţi putem să primim acest dar al vieţii veşnice. Acum îmi vine în minte o întrebare foarte importantă : ce trebuie să fac, ca să beneficiez de jertfa lui Iisus Hristos?

1. Cum este numit marele plan de mântuire al lui Dumnezeu ? Apoc. 14,6
Răspuns:___________________ veşnică.

2. Când a intrat în acţiune planul de salvare a omului ? Apoc. 13,8
La ____________________ lumii.

NOTĂ: Toţi cei care au fost mântuiţi, începând de la căderea omului în păcat, au fost mântuiţi prin sângele lui Iisus Hristos (Fapte 4,12). Credincioşii din Vechiul Testament au acceptat sângele lui Iisus privind, prin credinţă, înainte, la cruce. Noi acceptăm acelaşi sânge privind, prin credinţă, înapoi, la cruce.

3. Ce s-a întâmplat când Adam a păcătuit şi de ce ? Romani 5, 12
a. Ce ? ” ____________ a trecut asupra tuturor ____________.”
b. De ce ? Pentru că ” _____________ au __________________.”

4. De ce este atât de grav dacă trăim o viaţă de păcat ? Romani 6,23
Pentru că ___________, sau pedeapsa păcatului este ___________ .

5. Care este urmarea păcatului asupra relaţiilor noastre cu Dumnezeu ? Isaia 59,2
Păcatul ne ___________ de _________________ .

6. Ce a făcut moartea lui Iisus pentru poporul Său ? Apoc. 1,5
I-a _______________ de păcatele lor.

NOTĂ: Iisus a murit nu numai pentru păcatele poporului Său, dar şi pentru păcatele întregii omeniri (vezi 1 Ioan 2,1.2).

7. Cine a suportat păcatele şi pedeapsa mea la moarte ? Isaia 53,6
Răspuns: _______________________________ .

NOTĂ: Isaia 53 este o profeţie mişcătoare despre suferinţele şi moartea Domnului Iisus Hristos.

8. De ce a făcut Dumnezeu o astfel de jertfă pentru noi ? Ioan 3,16; Apoc. 1,5
Pentru că El ne-a _______________ .

IISUS, MÂNTUITORUL NOSTRU

9. Ce trebuie să fac ca să beneficiez de moartea Domnului Iisus ? Fapte 16,31; Apoc.1,5
Să __________________ în Domnul Iisus Hristos.

10. Cum pot să primesc iertare şi curăţire ? 1 Ioan 1,9
Răspuns : __________________________ .

NOTĂ: Mărturisirea include întoarcerea de la păcate (Proverbe 28,13).

11. Ce spune Biblia că trebuie să însoţească pocăinţa ? Fapte 3,19
Răspuns: ______________________________ .

NOTĂ: Pocăinţa înseamnă o „schimbare a gândurilor”. Convertirea înseamna o „întoarcere”.
Pocăinţa înseamnă o schimbare de atitudine faţă de Dumnezeu, faţă de tine însuţi şi faţă de alţii. Convertirea înseamnă o întoarcere la 180 de grade pe drumul vieţii.

12. Cum este numită această experienţă a convertirii şi de ce ? Ioan 3,3-7
O nouă naştere sau o fiinţă ____________ din nou.

NOTĂ: De ce? Pentru că atunci când ne naştem din nou nu avem trecut. La convertire, omul este curăţit de păcat şi o ia de la început ca şi un copil nou-născut, începînd viaţa sa cu Hristos.

13. Cum locuieşte Iisus în viaţa mea ? Ioan 14,17
Prin Duhul ______________ .

14. Când Iisus locuieşte în viaţa mea, ce voi face ? Filipeni 2,13
Dumnezeu ” vă dă după plăcerea Lui, şi __________ şi înfăptuirea.”

NOTĂ: Iisus îmi dă (1)o inimă binevoitoare şi apoi (2) puterea de a face voia Sa.

IISUS, DOMNUL NOSTRU

15. De ce trebuie să am încredere privind noua mea naştere ? Filipeni 1,6; Iuda 24,25
„Acela care a ________________ în voi această bună lucrare, o va _____________ până în ziua lui Iisus Hristos. ”

NOTĂ: Pot să am încredere, pentru că mântuirea mea se bazează pe capacitatea Lui şi nu pe a mea.

16. Ce problemă deosebită întâmpină creştinii ? Matei 7,21
Sunt dornici să-L numească Domn, dar refuză să _________________ de El.

NOTĂ: Iisus trebuie încoronat atât ca Mântuitor cât şi ca Domn al vieţii mele . Mulţi doresc pe Iisus ca Mântuitor dar nu-L doresc ca Domn. Un creştin născut din nou va merge unde îl conduce Iisus.

17. Cum facem noi din Iisus Domnul vieţii noastre ? Matei 7,21
Făcând _______________ lui Dumnezeu .

IISUS NE PRIMEŞTE

18. Cum putem noi să ştim că Domnul Iisus ne acceptă ? 1Ioan 1,9; Tit 1,2
Pentru că El a promis şi El nu poate să _____________ .

NOTĂ: Noi suntem mântuiţi prin harul lui Dumnezeu, prin credinţă (Efeseni 2,8.9). „Credinţa” înseamnă că accept mântuirea şi totodată o şi cer, pentru că Iisus mi-a promis-o, nu pentru că am vreun merit deosebit.

19. Cum pot să-mi întăresc credinţa ? Romani 10,17; Matei 4,4
Studiind Cuvântul lui ____________________ .

NOTĂ: Toţi avem ceva credinţă (Romani 12,3). Noi ne întărim credinţa prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este, bineînţeles, unul din scopurile cheie ale acestui studiu din Apocalipsa.

20. Cum îmi va schimba viaţa adevărata convertire ?
a. Ioan 13,35; Ioan 3,14; Matei 5,44 : Voi începe să _________________ pe toţi.
b. 2Corinteni 5,17 : Viaţa mea va fi _______________________ .
c. 1Ioan 3,22: Devin doritor să păzesc ________________ lui Dumnezeu.
d. Romani 12,1.2: Voi începe să cunosc ________ lui Dumnezeu pentru mine.
e. Fapte 4,19.20; Marcu 5,19 : Voi spune altora ” ______ ce a făcut Domnul” pentru mine.
f. Fapte 4,31; Luca 11,13; Efeseni 6,18: Voi petrece mai mult timp vorbind cu Dumnezeu în ______________ .
NOTĂ: Marea deosebire este că, după convertire, voi dori cu adevărat să Îl am pe Domnul în viaţa mea. Voi dori Duhul Său cel Sfânt să mă conducă (Romani 8,9. 14).

21. Cum este numită posibilitatea lui Dumnezeu de a-i mântui pe păcătoşi ? Romani 6,23
Răspuns:” ______________________ al lui Dumnezeu.”

NOTĂ: Darul este gratuit, dar trebuie să doresc să-l primesc, altfel darul lui Iisus nu va fi de nici un folos pentru mine.
VESTEA BUNĂ A APOCALIPSEI

22. Care cinci adevăruri glorioase ne sunt relatate în Apocalipsa despre vestea cea bună a mântuirii noastre ?
a. Apocalipsa 1,18: Iisus _____ ____ şi El are __________ cu care descuie ___________ şi ______________ ____________ . CE VESTE BUNĂ ! Iisus este un Mântuitor viu!
b. Apoc. 5,9: El a fost _____________ ca să ne _______________ pentru Dumnezeu.
CE VESTE BUNĂ! Sacrificiul Său a fost pentru noi!
c. Apoc.7,14 : El ne-a dat haina ___________ a neprihănirii Sale.
CE VESTE BUNĂ! Neprihănirea lui Iisus este a noastră!
d. Apoc.14,6.12.14 : Evanghelia va merge la fiecare __________ ,__________________ , __________ şi norod.
CE VESTE BUNĂ! Iisus va salva pe fiecare dintre noi care acceptă din toată inima Evanghelia Lui cea veşnică!
e. Apoc. 21, 6 :Dacă eu însetez după El, El îmi va da din ___________ _________ fără plată.
CE VESTE BUNĂ! Iisus ne oferă totul. Şi totul este fără plată!
NOTĂ: Iisus ne oferă puterea, minunile, iubirea, iertarea şi harul necesare pentru mântuirea noastră. Tot ce am nevoie, El îmi dă fără plată.

Nu este posibil ca vreunul dintre noi, la aceste studii ale Apocalipsei, să nu accepte oferta minunată a lui Iisus de a ne ierta, de a ne curăţi şi a restaura chipul Său în noi fără plată.
Iisus doreşte să lucreze minuni pentru fiecare dintre noi.

23. Doreşti tu chiar acum să te hotărăşti să accepţi planul Lui de a te mântui, sau să reafirmi această mare hotărâre?
Răspuns:________________ .

Apocalipsa

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s