3. Înşelătorul din drama Apocalipsei


O scurtă privire a Cărţii Apocalipsei ne descoperă repede multe puncte cruciale.
1. Un groaznic, distrugător conflict între bine şi rău are loc pe acest pământ.
2. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, conduce plin de putere forţele binelui cu iubire, curaj, înţelepciune, bunătate, răbdare, integritate, bunăvoinţă, calm, simpatie, compasiune, tact şi genialitate. Modul Său de conducere este corect chiar şi pentru cel mai rău duşman.
El este vrednic de închinarea noastră pentru că El este Creatorul şi Eliberatorul nostru.
3. Pe de altă parte, adversarul Său plin de putere conduce forţele răului în asalturi nemiloase, devastatoare asupra lui Iisus şi a poporului Său. Acesta, conform cu cartea Apocalipsa, este Diavolul sau Satana. În poziţia sa de conducător, el este războinic, veninos, fără inimă, plin de ură şi lipsit de scrupule. Totuşi, în aparenţă de necrezut, şi el cere închinarea noastră.
Noi am fost creaţi, la început, cu dorinţa de a ne închina. Fiecare persoană de pe această planetă, chiar în aceste zile, ori se închină lui Iisus ori aduce laudă lui Satana,
ceea ce este şocant, plin de gravitate . Mulţi aduc omagiu lui Satan în mod inconştient.
Ei s-ar întoarce de la el cu dezgust dacă strategiile lui rele ar fi date pe faţă. Scopul central al acestui studiu este de a arăta cine este marele duşman şi de a-L înălţa pe Iisus ca Domn, Creator şi Mântuitor al nostru..

MULTELE TITLURI ALE LUI SATANA

1. Ce nume sau titlu îi dă Apocalipsa lui Satana ?
a. Apoc. 2,10 ___________________
b. Apoc. 12,9 ___________________ c. Apoc. 12,9 ___________________________
d. Apoc. 12,9 ___________________ e. Apoc. 12,10 __________________________

NOTĂ: Satana este menţionat în mod specific de 55 de ori în Apocalipsa şi în mod indirect se face referinţă de mai multe ori, după cum el lucrează prin agenţii săi ca să distrugă lucrările lui Dumnezeu şi pe poporul Său.

2. De unde vine diavolul ? Apoc.12, 7-9
Răspuns: _________________________

NOTĂ: Iisus a afirmat lucrul aceasta când a spus :”Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.”(Luca 10,18).

3. De ce a părăsit el cerul ? Apoc.12, 7-9; 2 Petru 2,4
El a fost _______________ pentru că ______________________ .

4. Cine au mai fost aruncaţi odată cu el ? Apoc. 12, 7-10
Răspuns : ________________________________

5. Câţi îngeri au fost aruncaţi afară ? Apoc. 12,3.4.7-9
Răspuns : ________________________________

NOTĂ :Biblia comentează în legătură cu acest subiect. Iov 38,7 spune că stelele dimineţii sau îngerii, cântau la creaţiune. În Apoc. 12,3.4 se arată că o treime au căzut împreună cu Satana . 2Petru 2,4 confirmă că Dumnezeu nu i-a cruţat pe îngerii care au păcătuit.
Şi Iuda 6 ne confirmă că o parte din îngeri au păcătuit. Satana are o putere incredibilă de a înşela şi a convinge. Noi nu trebuie să uităm niciodată că numai stând aproape de Iisus suntem în deplină siguranţă.

ORIGINEA UIMITOARE A LUI SATANA

6. Care este originea lui Satana şi a îngerilor lui ? Coloseni 1, 16
Răspuns: Satana este o fiinţă _____________.

NOTĂ : Pentru că Iisus a creat totul, El l-a creat şi pe îngerul care a introdus păcatul în univers. Cât de mult trebuie să fi suferit Iisus când a văzut revolta şi păcatul dezvoltându-se în acel înger măreţ şi frumos, până ce păcatul l-a separat de Dumnezeu. La fel este şi astăzi. Păcatul aduce totdeauna despărţire, inimi zdrobite, necaz şi durere.

7. Care au fost numele lui Satan şi lucrarea lui înainte de cădere?
a. Isaia 14,12 : Numele lui a fost ___________ .
b. Ezechiel 28,14 : El a fos un _____________ ocrotitor.

NOTĂ: În aceste pasaje, Satana este prezentat ca prinţ al Tirului şi împărat al Babilonului.
De fapt, aceste personaje reflectă caracterul conducătorului lor – Satana.

8. Cum îl descrie Biblia pe Lucifer ? Ezechiel 28, 12-17
vers. 12 : ” …ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de _____________ şi desăvârşit în _______________.”

9. Care a fost cauza căderii lui Lucifer ? Ezechiel 28, 17; Isaia 14, 12-14
a. Din cauza ______________ lui el a devenit ________________ .
b. El spunea „…voi fi ca ______ ________ __________ .”

NOTĂ: Lucifer a dorit să conducă şi să se înalţe chiar deasupra lui Dumnezeu.
Prin contrast, Iisus a luat chip (trup) umil de om şi a devenit un slujitor.

CARACTERUL RĂU AL LUI SATANA

10. Apocalipsa descoperă adevăratul caracter al lui Satana.
a. Apoc. 12,9 : El ______________ întreaga lume.
b. Apoc.12,10 : El este un _____________________ .
c. Apoc. 2,10 : El _____________ şi ispiteşte poporul lui Dumnezeu.
d. Apoc. 2, 13 : El _______________ Biserica lui Dumnezeu .
e. Apoc 12,12 : El are o mare ___________.
f. Apoc. 12, 17 : El face ___________ cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Iisus Hristos.

NOTĂ : Ioan 8,44 spune : „El de la început a fost ucigaş, …. căci este mincinos şi tatăl minciunii.”

11. Cât de departe va merge Satana în a-l înşela pe popor ? 2 Corinteni 11,13-15
vers. 14 : Satana apare ca un ____________________________
vers. 15 : Slujitorii lui se prefac în slujitori ai _______________ .

NOTĂ: Satana apare rareori ca o fiinţă rea. De obicei, el apare deghizat ca un prieten sau chiar ca un lucrător creştin. Astfel îi surprinde pe oamenii care nu veghează şi îi înşeală.

. 12. Poate Satana să facă minuni cu adevărat ? Apoc. 16, 13.14
Ei sunt duhuri de _________ făcând _________ ________________.

13. Cât de eficace sunt minunile lui ? Matei 24,24
„Dacă este __________________ să înşele chiar şi pe cei ___________ .”

NOTĂ: Satana este atât de eficient încât, în ziua judecăţii, mulţi vor crede că sunt salvaţi, când, de fapt, sunt pierduţi (Matei 7, 21-23).

14. Va cita Satana Scriptura ca să înşele ? Matei 4, 1. 5.6.
Da. El a citat din Scriptură atunci când L-a ispitit pe _______________ .

NOTĂ: Folosirea greşită a Scripturii este arma cea mai puternică a lui Satana.

RĂZBOIUL LUI SATANA

15. Pe cine urăşte Satana în aceste ultime zile ? Apoc. 12,17
a. Cei care „…. păzesc ________________ lui _____________________. ”
b. Şi au „… ______________ lui ________________.”

16. Cum pot să fiu sigur că Satana nu mă va înşela ?
a. Isaia 8,20: Verific cu _____________ lui Dumnezeu şi ___________________.
b. Fapte 17,11: Verific cu ___________________ lui Dumnezeu.
c. Ioan 7,17: Dacă sunt binevoitor să ascult, Dumnezeu îmi va descoperi ________ Sa.
d. 2Tesaloniceni 2,10-12: Trebuie să _____________ adevărul.

NOTĂ: Fii atent la ceea ce crezi, aceasta este o problemă de viaţă şi de moarte. Verifică totul prin Cuvântul lui Dumnezeu.

17. Cu ce animal periculos este asemănat Satana ? 1Petru 5,8; Apoc.12,12
Un ______ al cărui ________ este scurt.

NOTĂ: Satana înţelege că sfârşitul acestei lumi este aproape. Ce tragedie că atât de puţini oameni înteleg acest lucru !

RĂSPLATA FINALĂ A LUI SATANA

18. Unde va fi Satana aruncat în final ? Apoc. 20,10
În lacul de ______ şi ____ ________________ .

19. Ce le va face focul lui Satana şi îngerilor lui ?
a. Ezechiel 28,18: Îi va preface în _____________ .
b. Evrei 2,14: El va fi distrus de _________________ .
c. Ezechiel 28,19: ” Nu vei mai fi ________________ .”

NOTĂ: Satana va fi complet distrus. Ce eliberare binecuvântată, să ştii că diavolul va fi distrus cândva pentru totdeauna !

20. Cum putem noi să-l biruim pe Satana ? Apoc. 12,11
a. Prin _____________ ___________________ .
b. Prin ________________ _____________________ noastre.
c. Fiind gata mai degrabă să _________, decât, cu bună ştiinţă, să dezonorezi pe Dumnezeu.

NOTĂ: Iacov 4,7-9 ne sfătuieşte cum să-l învingem pe Satana.

21. Pentru că Iisus te iubeşte şi a murit pentru tine, ai vrea :
a. Să-I ceri lui Iisus să conducă viaţa ta,
b. să duci şi altora mărturie despre dragostea Lui, şi
c. să consideri acceptarea lui Iisus o problemă de viaţă şi de moarte ?
Răspuns: __________________ .

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s