20. Lacul de foc din Apocalipsa


Apocalipsa, într-un limbaj plinde imagini, se referă în repetate rânduri la lacul de foc, iad şi pedeapsa celor care nu vor fi mântuiţi. De 15 ori Iisus menţionează în mod concret lacul de foc, astfel încât Ioan va şti că focul nu este o fabulă ci mai degrabă o parte necesară a planului lui Dumnezeu de a îndepărta pacatul şi de a face veşnicia sigură pentru cei mântuiţi.
Totuşi, mulţi au probleme serioase când studiază subiectul iadului din Apocalipsa.
Oamenii care gândesc au fost şocaţi când au citit că aceia care nu vor fi mântuiţi vor fi „chinuiţi zi şi noapte în vecii vecilor” (Apoc. 20,10), pentru că astfel de cuvinte le umplu mintea cu întrebări serioase despre mila şi dreptatea lui Dumnezeu.
Vor fi toţi cei nelegiuiţi pedepsiţi pentru totdeauna, fără a se ţine cont de gradul sau de numărul păcatelor lor? Un păcătos care a murit cu trei mii de ani mai înainte va primi o pedeapsă cu trei mii de ani mai mare decât unul care moare astăzi, şi este pierdut pentru acelaşi păcat? Cum poate Dumnezeu să curăţească de păcat dacă păcătoşii sunt păstraţi în viaţă pentru totdeauna în foc?
În lumina acestor întrebări, acest subiect devine unul de cea mai mare importanţă.
Din cauza unor astfel de învăţături, milioane de oameni I-au întors spatele lui Iisus, iar alţii
au spus:”Dacă aşa este Dumnezeu, eu Îl urăsc!”. Caracterul şi reputaţia Marelui Dumnezeu al cerului este în pericol. Să examinăm cu atenţie dovezile Bibliei.

JUDECATA FINALĂ A LUI DUMNEZEU

1. Când vor fi cei nelegiuiţi pedepsiţi prin foc? 2Petru 2,9
„Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua _________________…”

2. Când este ziua judecăţii? Ioan 12,48; Matei 13,40-42
„…îl va osândi în ziua de ___________.” (Ioan 12,48)
„La sfârşitul _______________.”( Matei 13,40)

NOTĂ: Este clar că ziua judecăţii este la sfârşitul lumii. Nimeni nu se gândeşte să trimită pe cineva la închisoare înainte de a fi judecat. Nici Dumnezeu nu îi va pedepsi pe oameni până ce ei nu se vor prezenta înaintea Lui la judecata finala, înaintea tronului Său, la sfărşitul lumii.

3. Întrebare de meditat : dacă cei nelegiuiţi nu vor fi pedepsiţi până în ziua judecăţii, câte suflete sunt acum în iad?
Răspuns: ________.

4. Dacă la moarte cei răi nu merg în iad, unde se duc ei? Iov 21,30-32
În _________________________. (v.32)

NOTĂ: Iisus spune clar in Ioan 5,28.29 că toţi cei care au murit sunt în morminte până ce vor fi chemaţi de El în ziua învierii. Acesta este motivul pentru care putem fi siguri că nici măcar un singur suflet pierdut nu este acum in iad. Iisus spune că toţi cei care au murit sunt în mormânt!

5. Ce răsplată primesc cei neprihăniţi şi cei nelegiuiţi? Romani 6,23
„Plata păcatului este ___________ … dar darul lui Dumnezeu este ___________ veşnică.”
6. Ce moarte vor primi cei răi, în foc? Apoc.21,8
” …partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a __________.”

NOTĂ: Diferenţa dintre prima şi a doua moarte este că după a doua moarte nu mai există nici o înviere. Moartea a doua este definitivă.

7. Mulţi spun că sufletele nu mor niciodată. Ce spune Dumnezeu? Ezechiel 18,4-20
” Sufletul care păcătuieşte, acela va _________.”(v.4)

NOTĂ: Dumnezeu Însuşi spune că sufletele care vor păcătui vor primi moartea şi nu o pedeapsă veşnică în foc.
Focul lui Dumnezeu distruge definitiv păcatul.
Asa cum am studiat într-o lecţie anterioară, la sfârşitul celor 1000 de ani din Apocalipsa 20, cetatea sfântă coboară din ceruri şi se aşează pe pământ în locul unde este Muntele Măslinilor, locul de acum al Ierusalimului. Cei nelegiuiţi din toate timpurile vor fi înviaţi, şi Satana îi va conduce într-un asalt dramatic asupra cetăţtii sfinte, într-o încercare de a o captura. Când începe atacul, va cădea foc din cer, de la Dumnezeu, peste cei nelegiuiţi. Acesta este „iadul” despre care vorbeşte Biblia (revezi Apoc.20).

8. Ce le face acest foc celor nelegiuiţi?Apoc. 20,9
„Dar din cer s-a coborât un foc care i-a ________________.”

9. Ce face acest foc pământului? 2Petru 3,10
„În ziua aceea…trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va ________…”

NOTĂ: Focul va fi exact de mărimea pământului, pentru că pământul este în foc. Elementele şi pământul se vor topi de căldură şi tot ce este pe faţa pământului va arde.

10. Descrie focul şi ceea ce face el . Maleahi 4,1
„Căci iată, vine ziua, care va arde ca un ___________! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca __________________; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură..”

NOTĂ: Cei nelegiuiţi vor arde ca miriştea sau ca iarba uscată. Şi Biblia spune că ei vor arde „de tot”. Cuvântul „de tot” descrie o acţiune completă.

11. Se va sfârşi şi focul în final? Isaia 47,14
„Iată-i, au ajuns ca miriştea, pe care o arde focul…: căci nu va fi ca un ____________, la care se încălzeşte cineva,.”

NOTĂ: Focul îi va arde aşa cum arde miriştea, dar când iarba uscată arde, focul se stinge şi nici măcar un cărbune nu mai rămâne aprins. Isaia 47 foloseşte simboluri şi un limbaj foarte apropiat de acela din Apocalipsa 16-19, şi pentru un motiv foarte bun: ambele se referă la pedeapsa şi distrugerea Babilonului spiritual. Lecţia 21 va face un studiu complet Babilonului spiritual.

12. Ce rămâne când focul se stinge? Maleahi 4,3
„…ei vor fi ca _____________…”

13. Cei nelegiuiţi nu vor mai fi găsiţi. De ce? Psalm 37,10.20
„Dar cei răi pier… pier, pier ca ____________…”(v.20)

NOTĂ: Cei răi nu vor mai fi găsiţi pentru că ei au ars în iad şi a rămas doar fumul. Ar fi uşor de găsit dacă cei răi ar ţipa pentru milă undeva în iad, dar David spune că nu e aşa.

PEDEAPSA FINALĂ

14. Cât de mult vor suferi cei nelegiuiţi în foc? Apoc.22,12
„…ca să dau fiecăruia după ____________ lui.”

NOTĂ: Iisus spune că El va răsplăti sau îi va pedepsi pe toţi după faptele lor. Unii vor suferi mai mult decât alţii, dar curând toţi vor fi transformaţi în cenuşă şi focul se va stinge. Iisus va face ca distrugerea din focul iadului să fie rapidă. Nu distrugerea în iad este marea tragedie a păcatului. Marea tragedie a păcatului este pierderea cerului şi a veşniciei cu Iisus.

15. Ce i se întâmplă diavolului? Ezechiel 28,18
Satana este prefăcut „în __________ pe pământ.”

NOTĂ: Prin foc, Satana este transformat în cenuşă şi existenţa sa încetează.
În Ezechiel 28,19 Dumnezeu îi spune diavolului: „Eşti nimicit şi nu vei mai fi niciodată!” (vezi şi Apoc.20,10).

16. Vor intra oamenii în foc în trup sau în spirit? Matei 5,30
„…să nu-ţi fie aruncat tot _____________ în gheenă.”

NOTĂ: Oamenii vor intra în iad „vii” şi în trup omenesc – cu ochi, mâini şi picioare.
Descrierea este a unei fiinţe umane vii, reale, distruse prin foc (Apoc. 19,20).

17. Sufletul va arde pentru totdeauna sau doar trupul va fi distrus? Matei 10,28
„Ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi __________ şi ___________ în gheenă.”

NOTĂ: Tot ce înseamnă omul: inteligenţa, personalitatea, viaţa şi orice altceva care face din el un individ, vor fi distruse în foc.

SATANA PREZINTĂ ÎN MOD GREŞIT PE DUMNEZEU

Tragedia este că lui Dumnezeu I s-a pus în seamă această învăţătură a pedepsei veşnice. Dar noi am văzut astăzi că El învaţă despre un adevăr cu totul diferit de aceasta.

18. Care este întrebarea lui Iov cu privire la dreptatea lui Dumnezeu? Iov 4,17
„”Fi-va omul fără __________ înaintea lui Dumnezeu? ”

NOTĂ: Puteţi voi să suportaţi să vedeţi copilul vostru arzând numai o singură oră pentru o greşeală teribilă? Desigur că nu pedeapsa veşnică este o parte a marelui plan al lui Dumnezeu. O astfel de învăţătură a făcut ca oamenii să Îl urască pe Dumnezeu şi să devină necredincioşi de-a lungul secolelor. Aceasta este o calomnie la adresa Numelui Sfânt al lui Dumnezeu.
19. Pentru cine a plănuit Dumnezeu focul iadului? Matei 25,41
„…focul cel veşnic, care a fost pregătit __________________ şi îngerilor lui.”

NOTĂ: Dumnezeu a pregătit iadul ca să distrugă păcatul, pe Satana şi pe îngerii lui. Toţi cei care au respins harul lui Dumnezeu vor fi distruşi în iad. Dumnezeu ne roagă cu iubire zi de zi ca să-L lăsăm să îndepărteze păcatul din viaţa noastră, dar nu ne va forţa.

IUBIREA LUI DUMNEZEU TRIUMFĂTOARE

20. Cum este numit actul lui Dumnezeu de distrugere a oamenilor? Isaia 28,21
„…să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ____________, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.”

NOTĂ: Iisus a venit ca să-i mântuiască pe oameni. A-i distruge, chiar pe aceia care-L urăsc, este contrar naturii Sale. De aceea, acestă lucrare este numită „ciudată”. El nu este dispus ca vreun suflet să piară (2Petru 3,9).Marea inimă a lui Dumnezeu va fi frântă când El va fi forţat să-i distrugă pe aceia pe care i-a iubit mult.

21. Ce se va întâmpla când va veni Împărăţia lui Dumnezeu? Apoc. 21,4
„… lucrurile dintâi au ___________.”

NOTĂ: Lucrurile dintâi includ şi „iadul”. Planul lui Dumnezeu este ca, în final, să termine cu răul în univers. Un iad veşnic ar perpetua păcatul şi răul şi ar face imposibilă uitarea.

22. De ce trebuie să-I slujesc eu lui Iisus? Ioan 14,23.24
Răspuns: Pentru că Îl ____________.

NOTĂ: Nimeni nu va fi în ceruri pentru că i-a fost frică de iad. Oamenii vor fi în ceruri pentru că L-au pus pe Iisus pe primul loc în viaţa lor. Şi aceia care-L iubesc pe Iisus nu au nevoie să se teamă de iad (1Ioan 4,8). Unii oameni sunt uimiţi de unele pasaje ale Bibliei care vorbesc despre fumul care se ridică veşnic – focul veşnic, pedeapsa veşnică şi focul care nu se stinge. Instructorul tău te va conduce în studiul acestor texte din Scriptură.

23. Va mai apărea păcatul vreodată? Naum 1,9
„Nenorocirea nu va veni de _________ ori.”

NOTĂ: Slăvit să fie Dumnezeu! Păcatul nu va mai apărea niciodată cu chipul său urât.

24. Ce va face Dumnezeu după ce păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi? Isaia 65,17;
2Petru 3,13; Apoc. 21,3
„Căci iată, Eu fac _________ noi şi un ____________ nou…”(Isaia 65,17) „…în care va locui neprihănirea.” (2Petru 3,13); „…Dumnezeu însuşi va fi cu ei.” (Apoc. 21,3)

NOTĂ: Este fantastic! Dumnezeu Se mută aici, cu poporul Său pe Noul Pământ. Tot ce au pierdut Adam şi Eva va fi restaurat (Fapte 3,19-21). Poporul lui Dumnezeu va găsi, în sfârşit, bucuria care nu se poate descrie în cuvinte şi care nu va avea nici un sfârşit!

25. Iisus te invită în acestă nouă împărăţie de vis. Ai acceptat această invitaţie?
Răspuns: ________.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s