2. „Steaua” dramei din Apocalipsa


Iisus este „Steaua” dramei Apocalipsei. De fapt, punctul cheie al cărţii este să ne ajute să Îl vedem pe Iisus într-o nouă şi minunată lumină. Numele „Apocalipsa” înseamnă „descoperire”. Primele cinci cuvinte arată clar că aceasta este Descoperirea lui Iisus Hristos. Astfel, Iisus şi planurile Lui uimitoare, pline de iubire pentru noi, sunt făcute cunoscute sau descoperite în cartea Apocalipsa.
Noi trebuie să-L căutăm pe Iisus în studiul nostru din Apocalipsa. Iisus este doritor şi gata să reverse asupra noastră binecuvântări speciale, pe măsură ce noi studiem Apocalipsa, cartea Sa deosebită. Astfel, cu o rugăciune în inimile noastre, să descoperim câteva dintre emoţionantele adevăruri despre Iisus, aşa cum sunt ele prezentate în Apocalipsa, ultima carte a Bibliei.

1. Câte nume sau titluri are Iisus ?
Iisus este numit în cel puţin 37 feluri diferite (titluri descriptive) în Apocalipsa.
De fapt, aceste nume sau titluri sunt folosite de peste 250 ori în Apocalipsa.
Care sunt câteva dintre acestea?

a. Apoc. 1,1 Iisus ___________ d. Apoc. 5,8.9 _______________
b. Apoc. 1,5 _______________ împăraţilor e. Apoc. 17,14 _______________domnilor
c. Apoc. 2,18 _________ lui Dumnezeu f. Apoc. 19,13-16 Cuvântul lui ____________

2. Cum Îl descrie Apocalipsa pe Iisus ? Apoc. 1,13-18
a. Haina lungă până la ________________ d. Picioarele lui erau ca ________ aprinsă
şi încins cu un _______________ de aur
b. Părul Său era ____ ca lâna albă, ca zăpada e. Glasul Lui era ca _________ unor ape mari.
c. Ochii erau ca _______ focului f. Faţa strălucea ca ______________

NOTĂ: Atât Ioan (Apoc. 1,17) cât şi Daniel (Dan.10, 5-9) au căzut la pământ atunci când
L-au văzut.

MINUNATUL NOSTRU SALVATOR
3. Ce a făcut Iisus pentru noi ? Apoc.1,5
” …ne iubeşte, …ne-a ____________ de păcatele noastre cu sângele Său…”

4. Ce titluri ne-a dat Iisus ? Apoc. 1,6
” …şi a făcut din noi o împărăţie şi __________ pentru Dumnezeu, Tatăl Său…”

NOTĂ: În zilele Vechiului Testament, oamenii se apropiau de Dumnezeu prin preoţi, dar Iisus a schimbat aceasta. El ne-a făcut pe noi preoţi aşa încât noi ne putem apropia de El direct. Este fantastic!

5. De ce Iisus este „vrednic să ne mântuiască” ? Apoc. 5, 8.9.12
„…căci ai fost _____________, şi ai _________________ pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam..” (v.9)

NOTĂ: Iisus este numit „Miel” de 26 de ori în Apocalipsa. Aşa cum spunea Ioan Botezătorul, Iisus este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (Ioan 1,29). În timpurile Vechiului Testament, mieii erau sacrificaţi când oamenii păcătuiau. Aceşti miei Îl reprezentau pe Iisus, Mielul lui Dumnezeu care a luat locul nostru pe cruce şi a murit pentru păcatele noastre.

6. Când a fost plănuit sacrificiul lui Iisus ? Apoc. 13,8
„…de la _________________ lumii…”

NOTĂ: Vezi Efeseni 1,4 şi 1Petru 1,18-20 pentru mai multe dovezi.

7. Cine a deschis cartea sigilată ? Apoc. 5, 6-9
Răspuns: Iisus __________________ , ________ lui Dumnezeu .

8. De la cine a primit Iisus cartea ? Apoc.5, 7-9
„…din mâna dreaptă a ____________ ce şedea pe scaunul de domnie…”

NOTĂ: Când Iisus a luat cartea sigilată din mâna Tatălui, o cântare nouă s-a auzit în ceruri. Calea cea nouă şi vie a salvării a fost stabilită pentru totdeauna. Calvarul oferă acum VIAŢA pentru toţi cei care Îl acceptă pe Iisus Hristos ca Mântuitor al lor. Acesta este motivul pentru care este atât de important să punem vieţile noastre în mâinile Lui. Atunci, El ne va reprezenta la marea judecată a lui Dumnezeu.

ORIGINEA ŞI PUTEREA LUI IISUS

9. A existat Iisus înainte de naşterea în Betleem ?
a. Apoc. 21,6 ” Eu sunt Alfa şi Omega, ______________ şi Sfârşitul.”
b. Apoc. 22,6.7 „…Domnul Dumnezeul duhurilor ________________…”

NOTĂ: Dacă Iisus este Domnul Dumnezeu al sfinţilor profeţi, atunci El este Cel care a inspirat pe profeţi. Apostolul Petru confirmă acest adevăr (1Petru 1,10.11). Alte pasaje biblice spun că Iisus a existat înainte de naşterea Lui în Betleem. Pentru mai multe dovezi citeşte : Ioan 17,5. 24; 1,1-3. 14; Filipeni 2,5-11 şi Efeseni 1,3.4).

10. Cine este „partener” al lui Dumnezeu în Creaţiune ? Ioan 1,1-3;Apoc.3,14; 4,11
Răspuns: ______________________________________

NOTĂ: Multe texte din Noul Testament Îl identifică pe Iisus drept Creator al lumii (vezi Evrei 1,1.2; Ioan 1,10; Coloseni 1,16; Efeseni 3,9).

11. Este Iisus Dumnezeu ? Apoc. 19,13-16; 22,6.7; Ioan 1,1. 14
Răspuns : _______________________________________ .

NOTĂ: În Apocalipsa Iisus este numit „Cuvântul lui Dumnezeu”. Ioan 1,1. 14 arată clar – „Cuvântul” este Iisus şi că El este Dumnezeu cu adevărat (1Tim. 3,16; Tit 3,4 şi Evrei 1,8).

UN TIMP PROFETIC UIMITOR

12. Cum putem noi spune că Iisus a fost Mesia ? Luca 24,27
Prin studierea ___________________ Bibliei.

NOTĂ: Profeţia biblică confirmă că Iisus a fost cu adevărat Mesia. Cu peste 500 de ani înainte ca Iisus să fie născut de Maria, lui Daniel i-a fost dată o profeţie uimitoare care prezicea exact anul când Iisus trebuia să apară ca Mesia.
Haideţi să studiem această uimitoare profeţie.

13. Când începe această profeţie ? Daniel 9,24-27
De la „darea poruncii pentru _________________ din nou a Ierusalimului.”

NOTĂ: Poporul lui Dumnezeu era captiv în Persia şi Dumnezeu l-a făcut pe împăratul Artaxerxe să dea un decret care să permită evreilor să se întoarcă şi să reconstruiască Ierusalimul în anul 457 î.Hr. Acest decret este înregistrat în Ezra7,7 .12.13 şi a fost pus în aplicare în toamna anului 457 î.Hr.

14. Când trebuia să apară „Mesia” ? Daniel 9,25
La _________________ săptămâni după darea decretului.

NOTĂ: În profeţie, timpul este simbolic. Dumnezeu spune în Ezechiel 4,6 să socotim fiecare zi ca un an. Deci 69 de săptămâni profetice echivalează cu 483 de zile profetice (69 x7=483) sau 483 ani literali.

15. A apărut Mesia după 483 de ani de la darea decretului ?
Iisus a apărut public ca Mesia exact cu 483 de ani mai târziu, în ziua botezului Lui,
în anul 27 D.Hr.

NOTĂ: „Mesia” este cuvântul ebraic pentru „Cel Uns” iar „Hristos” este cuvântul grecesc cu acelaşi înţeles. Deşi a fost Fiul lui Dumnezeu, Iisus nu a fost „Mesia” sau „Cel Uns” până când nu a fost uns prin Duhul Sfânt la botez (Fapte 10,38). Luca 3,1.2 spune că acest eveniment a avut loc în al 15-lea an al lui Tiberiu Cezar, care a fost anul 27 D.Hr.

16. Ce a predicat Iisus după botezul Său ? Marcu 1, 14.15
„S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este ___________. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.”

NOTĂ: Nu poate să fie nici o greşeală. Iisus, ca adevărat Mesia, a împlinit această profeţie uimitoare exact la timp.

CRUCIFICAREA LUI IISUS PREZISĂ

17. Cât de mult timp de har le-a făgăduit Dumnezeu iudeilor ? Daniel 9,24
” Şaptezeci de _______________ au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte.”

18. Când urma să fie crucificat Iisus ? Daniel 9,26.27
” …dar la _____________ săptămânii va face să înceteze __________ şi darul de mâncare…”

NOTĂ: Daniel 9,26.27 spune că Iisus urma să fie „sacrificat” la mijlocul ultimei sau celei
de-a 70-a săptămâni. Jumătate din cei 7 ani înseamnă 3 ani şi jumătate. Adaugă 3 ani şi jumătate începând din toamna anului 27 D.Hr. şi vei ajunge în primăvara anului 31 D.Hr, când Iisus a fost crucificat. Iisus a făcut „să înceteze jertfa şi darul de mâncare pentru că El, ca Miel al lui Dumnezeu, a fost înjunghiat şi moartea Lui pe cruce a făcut ca jertfele de animale să nu mai fie necesare (vezi 1 Corinteni 5,7).

19. La ce profeţie se referă Iisus în Marcu 1,15 ?
„S-a împlinit ___________ şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape… ”

NOTĂ: Profeţia din Daniel 9,24-27. Iisus Şi-a început lucrarea ştiind cu claritate că timpul prezis a sosit şi lucrarea Lui de 3 ani şi jumătate avea să-şi ajungă punctul culminant prin sacrificiul Său (Ioan 2,19) sau crucificarea, şi aceasta nu pentru El Însuşi ci pentru mine şi pentru tine.

20. A fost moartea lui Iisus valabilă pentru toţi ? 1 Ioan 2,2
Da, El a murit pentru „păcatele __________ şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale _____________ lumi.”

NOTĂ: Oameni din toate naţiunile pot să devină parte a poporului ales al lui Dumnezeu prin acceptarea lui Iisus ca Domn şi Mântuitor al lor.

21. De ce a murit Iisus pe cruce ? Ioan 3,16
„Fiindcă atât de mult a __________ Dumnezeu ___________, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică…”

NOTĂ: În Daniel 9,26 se spune că Iisus n-a fost sacrificat pentru Sine Însuşi.
Cât de adevărat! Moartea Lui a fost pentru noi. În Apocalipsa 3,20 se descoperă că Iisus bate la uşa inimii noastre, aşteptând un răspuns.

22. Îl vei accepta şi Îl vei sluji pe El ca Domn şi Mântuitor al vieţii tale ?
Răspuns : ____________________ .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s