19. Semnul Fiarei


Cel mai de temut, dureros şi şocant limbaj din toată cartea Apocalipsei este acela care vorbeşte despre „semnul fiarei”. Este suficient să citeşti descrierea pe care o face Dumnezeu pedepselor pentru cei care primesc semnul fiarei (Apoc.14,9-11) ca să pui în faţa oricărei persoane problema în modul cel mai serios.
Apocalipsa arată în mod clar următoarele:
a. Orice persoană care primeşte semnul fiarei este pierdută.
b. Majoritatea oamenilor de pe pământ vor accepta semnul.
c. Autorităţile vor încerca să constrângă oamenii să primească semnul.
Dumnezeu ne învaţă în Apocalipsa că toţi oamenii de pe acest pământ vor fi rapid împărţiţi în două grupe: o grupă care Îl urmează pe Dumnezeul cerurilor şi o alta, care îl urmează pe Satana, care este reprezentat de fiară. Aceia care Îl urmează pe Dumnezeu vor primi semnul lui Dumnezeu (vezi lecţia nr.10). Aceia care îl urmează pe Satana, reprezentat de fiară, vor primi semnul fiarei.
În mod tragic, cine nu ştie în mod sigur care este semnul fiarei, va sfârşi în mod inevitabil prin a primi acest teribil semn. Eşti tu sigur că poţi să identifici semnul fiarei?
Dacă nu, aceasta te poate costa viaţa ta. Acest subiect poate să se intersecteze cu anumite lucruri pe care le-ai iubit din copilărie. Dar, în mod sigur, pentru că Dumnezeu trimite cu iubire către noi acest mesaj al Apocalipsei, noi vom fi nerăbdători să ascultăm şi să urmăm sfatul Său. Aceasta cere Iisus de la noi să facem (Apocalipsa 1,3).

FIARA DIN APOCALIPSA

1. Ce reprezintă o fiară în profeţie? Daniel 7,23
„Fiara a patra, este o a patra _________________, care va fi pe pământ.”
NOTĂ: În profeţie, fiarele reprezintă împărăţii, guvernări sau organizaţii pămâteşti conducătoare.

2. Această fiară apare din mare. Ce reprezintă apa? Apoc. 13,1; 17,15
„Apele, pe care le-ai văzut…sunt _____________, gloate, neamuri şi limbi.
NOTĂ: În profeţie apa reprezintă popoarele de pe pământ.

3. Nouă puncte identifică fiara. Care sunt acestea? Apoc.13,1-10
1. Primeşte putere, tron de domnie şi autoritate de la balaur (Apoc.13,2);
2. Se ridică atunci când Roma păgână decade (Daniel 7,24);
3. Devine o putere mondială (Apoc. 13,3-7);
4. Stăpâneşte 42 de luni, adică 1260 de ani (Apoc.13,5);
5. Este vinovată de blasfemii (Apoc.13,5.6);
6. Primeşte o rană de moarte care se vindecă (Apoc.13,3);
7. Primeşte închinare – este o putere religioasă (Apoc. 13,4-8);
8. Persecută pe sfinţii lui Dumnezeu (Apoc. 13,7);
9. Are un număr mistic – 666 (Apoc.13,18).

NOTĂ: Numai o singură putere îndeplineşte toate aceste caracteristici. Istoria a dovedit că papalitatea nu numai că a primit puterea, scaunul şi o mare autoritate din partea Romei pagâne, şi astfel a fost o putere mondială timp de 1260 de ani (538-1798), timp în care ea a dat morţii cam 50 de milioane de creştini, care au refuzat să se plece în închinare înaintea ei, dar, de asemenea, a făcut declaraţii blasfemiatoare – că este capabilă să ierte păcatele şi că episcopul de Roma este „Dumnezeu pe pământ”.
Apocalipsa foloseşte un obicei vechi de a da valori numerice numelor oficiale sau titlurilor. Aceasta ajută ca această putere să fie identificată. Titlul acordat episcopului Romei este „Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu”, în limba latină „Vicarius Filii Dei”.
Aceste litere adunate, ca valoare, dau exact 666 !
V=5 F=0 D=500 112+
I= 1 I=1 E=0 53
C=100 L=50 I=1 501
A=0 I=1 ______ ______
R=0 I=1 501 666
I= 1 _____
U=5 53
S=0
_____
112

4. Cine dă aceste mesaje de avertizare în Apocalipsa? Apoc.3,19
Iisus spune: „Eu mustru şi _______________ pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!”
NOTĂ: Acesta este un mesaj de iubire din partea lui Iisus. În Biserica Catolică sunt mulţi creştini buni, iubitori, care Îi servesc lui Iisus cu bucurie şi pe care Iisus îi socoteşte drept copii ai Săi. Aici nu este un atac împotriva prietenilor noştri, care sunt alt fel de creştini, ci un rezumat al faptelor sistemului religios roman istoric, care a demonstrat atât de multă putere în secolele trecute. Mulţumim lui Dumnezeu că Iisus ne iubeşte destul, ca să ne dea
serioase avertismente, aşa încât noi să putem evita primirea semnului fiarei.

5. Care este „semnul fiarei”?
Noi trebuie să cerem sistemului papal să spună, cu toată corectitudinea, ce semn al autorităţii are.
NOTĂ: Următoarea afirmaţie poate fi găsită în Arhiva Catolica din London, Ontario, Canada, (1 Septembrie 1923) : „Duminica este semnul autorităţii noastre … Biserica este superioară Bibliei, şi această schimbare a păzirii Sabatului este dovada acestui fapt.”

6. Sunt şi alte dovezi ale schimbării?
Da. În Catechismul catolic, de Peter Geiermann, la pagina 50, citim următoarele :
” Întrebare: Care este ziua Sabatului?
Răspuns: Sâmbăta este ziua Sabatului.
Întrebare: De ce păzim noi duminica în locul Sâmbetei?
Răspuns:Pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea din ziua Sâmbetei în duminică”
NOTĂ: Papalitatea declară că ea a schimbat ziua de închinare de la sâmbătă la duminică şi că păzirea duminicii de către lume este semnul autorităţii şi puterii sale. Noi rezumăm, spunând că semnul lui Dumnezeu, sau semnul puterii Sale, este Sabatul şi păzirea Sabatului, în timp ce semnul şi puterea fiarei în probleme religioase este duminica şi păzirea duminicii. Multe surse romano-catolice, prea numeroase pentru a fi citate aici, mărturisesc despre această schimbare.

7. A schimbat papalitatea cu adevărat a patra poruncă a lui Dumnezeu? Daniel 7,25
Nu! „se va ______________ să schimbe vremile şi ____________.”
NOTĂ: Daniel 7este o profeţie paralelă cu Apocalipsa 13. Mesajul este clar că papalitatea doar s-a gândit că poate să schimbe ziua de închinare (traducerea engleză spune că „gândeşte” în loc de „se va încumeta”) ; Sabatul poruncii a patra rămâne, însă duminica nu este o zi sfântă (Exod 20,8).

8. Ce nemulţumire avea Dumnezeu în zilele lui Ezechiel ? Ezechiel 22,26
Răspuns: „… îşi întorc ochii de la _______________ Mele. ”
NOTĂ: Aceasta încă se întâmplă şi astăzi. Mulţi conducători religioşi spun: „Nu este nici o diferenţă între Sabat şi duminică”. Dar Dumnezeu încă spune: „Îmi nesocoteşti locaşurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Sabatele” (Ezechiel 22,8)

9. Ce a spus Dumnezeu despre încercarea de a schimba Legea Sa? Deuteronom 4,2;
Luca 16,17
„Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, şi să nu scădeţi nimic din ele”(Deut. 4,2)
„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să _________ o singură frântură de slovă din Lege.” (Luca 16,17)
NOTĂ: Bisericile populare sunt date de ruşine. Aşa cum am studiat mai înainte, în mod virtual toate bisericile admit în scrierile lor oficiale că nu există nici un verset biblic pentru sfinţirea duminicii.

CUM ESTE PRIMIT SEMNUL

10. De ce porunceşte Dumnezeu îngerilor Săi să amâne distrugerea pământului?
Apoc. 7,1-3
„Nu vătămaţi pământul…până nu vom pune ___________ pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
NOTĂ: Dumnezeu ţine frânele distrugerii pământului pânâ când poporul Său va primi sigiliul Său care este Sabatul. Curând, fiecare om de pe pământ va fi într-una din cele două grupe: grupa lui Dumnezeu, cu sigiliul sabatic, sau grupa fiarei, cu semnul contrafăcut – duminica.

11. Cine va gusta din mânia lui Dumnezeu?Apoc.14,9.10
Aceia care primesc ____________ ____________.
NOTĂ: Mânia lui Dumnezeu este conţinută în cele şapte plăgi pe care le vom studia în lecţiile viitoare (Apoc. 15,1; 16,1.2).

12. Unde primesc oamenii semnul fiarei? Apoc. 13,16
„Pe __________ dreaptă sau pe ____________.”
NOTĂ: Semnul nu este literal. Aminteşte-ţi că aici avem de-a face cu simboluri. Fruntea reprezintă mintea cu care Îi servim lui Dumnezeu (Romani 7,25), iar mâna este simbolul lucrării omeneşti (Eclesiastul 9,10). Aceia care acceptă păzirea duminicii de bunăvoie sunt însemnaţi pe „frunte”. Cei care sunt de acord să lucreze în Sabat pentru a evita persecuţia sau moarte sunt însemnaţi pe „mână”.

13. Au acum cei care păzesc duminica un semn? Apoc. 13,16-17
„şi nimeni să nu poată ______________ sau vinde, fără să aibă semnul acesta…”(v.17)

NOTĂ: Nimeni nu are „semnul fiarei” acum. Nimeni nu va fi însemnat până când o lege va impune ca nimeni să nu poată vinde sau cumpăra fără să aibă acest semn.
Când aceasta devine o problemă majoră şi oamenii sunt forţaţi să se decidă ori pentru semnul lui Dumnezeu, ori pentru semnul fiarei, atunci cei care lucrează în Sabat sau păstrează duminica ca zi sfântă vor fi însemnaţi.
Călcarea Sabatului totuşi, chiar şi astăzi, este o problemă foarte importantă, pentru că ea înseamnă păcat (1Ioan 3,4). Aceia care, cu bună ştiinţă, profanează ziua sfântă a lui Dumnezeu acum, vor pierde capacitatea de a gândi şi a vedea cu claritate şi vor sfârşi în întuneric (Ioan 12,35).

PROBA LOIALITĂŢII

14. Cum decide Dumnezeu cui îi servim noi? Romani 6,16
„… sunteţi robii aceluia de care _______________…”

NOTĂ: Dumnezeu a ales să-i salveze pe toţi (1Timotei 2,3-4). Satana doreşte cu disperare ca toţi să fie pierduţi. Noi suntem cei care alegem cui îi vom servi, alegând de cine să ascultăm (Iosua 24,15) : ascult de Dumnezeu şi Îi servesc Lui, păzind Sabatul Său, sau de potrivnicul Său . Păzirea Sabatului nu este numai o problemă de alegere ci mai ales o problemă de loialitate faţă de Hristos sau faţă de Antihrist (un alt nume pentru fiară).

15. Cum mă consideră Dumnezeu, dacă sunt neutru ? Matei 12,30
„Cine nu este cu Mine, este _______________ Mea.”

POPORUL LUI DUMNEZEU ASCULTĂ CU IUBIRE

16. Ce au spus ucenicii când au fost puşi în faţa unei probe? Fapte 5,29
„Trebuie să ascultăm mai mult de _______________ decât de oameni!”
NOTĂ: Şi Iisus a spus :” Degeaba mă cinstesc ei învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti”(Matei 15,9).

17. Cum pot fi sigur că nu voi primi „semnul fiarei”? Apoc. 14,12
„…păzesc ______________ lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus.”
NOTĂ: Apoc. 14,9-11 avertizează împotriva primirii semnului fiarei. Versetul 12 ne spune ce fac sfinţii biruitori ca să nu primească semnul. Ei păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui Iisus. Laudă lui Dumnezeu că prin credinţa lui Iisus este posibilă minunea păzirii poruncilor! Credinţa în prezenţa lăuntrică a lui Iisus, este cheia (Romani 8,3.4;
Coloseni 1,27-28).

18. Ultima solie de avertizare a lui Dumnezeu pentru oameni (Apocalipsa 14, 6-12) include:
a. Închinarea la Creator (versetul 7) care înseamnă să păzească semnul sau sigiliul autorităţii Sale creatoare, Sabatul Său. Pentru a accentua, versetul 7 citează chiar o parte din porunca Sabatului (Exod 20,11).
b. Să nu primească semnul fiarei (versetul 9), care înseamnă să nu accepte şi să nu primească contrafacerea, semnul sfinţeniei duminicii.
NOTĂ: Dumnezeu ne dă două avertizări solemne. Ce poate fi mai serios ? Este clar că acela care primeşte semnul fiarei va fi pierdut.

19. Eşti tu hotărât să scapi de focul gheenei?
Răspuns: __________.

20.Eşti tu destul de serios să asculţi de toate poruncile, ca mulţumire pentru salvarea ta?
Răspuns: __________.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s