17. Profeţi şi viziuni moderne


17. Profeţi şi viziuni moderne

Profeţii sunt oameni onoraţi de Dumnezeu în mod vizibil. În Apocalipsa, un înger i-a spus lui Ioan de două ori că el îi consideră pe profeţi ca fraţi ai lui. De 12 ori, Apocalipsa menţionează profeţi falşi sau adevăraţi.
Ioan era atât de convingător şi cu influenţă, când Îl prezenta pe Iisus, încât duşmanii lui au încercat să-l omoare, aruncându-l în ulei încins. Pentru că uleiul nu i-a făcut nici un rău, a fost în cele din urmă exilat pe insula Patmos, o fortăreaţă unde a fost forţat să lucreze în mină. Dar acolo, Iisus i-a dat preţioasa carte a Apocalipsei.
Scriptura însăşi ne-a fost dată prin profeţi, care au fost conduşi de Duhul Sfânt.
Biserica este îndatorată profeţilor într-o măsură greu de imaginat.
Te-ai întrebat vreodată de ce în aceste zile de încercare, cruciale pentru poporul lui Dumnezeu – chiar înaintea celei de-a doua veniri a Domnului Iisus – nu mai avem profeţi?
Este Ioan ultimul profet prin care a vorbit Iisus? De ce a renunţat Dumnezeu să mai vorbească prin profeţi, sau a mai făcut-o?
Acesta este subiectul cel mai incitant, care ne stimulează cel mai mult gândirea. În timp ce pătrundem în acest studiu, vă rog să vă rugaţi pentru călăuzire din partea Duhului Sfânt,
Acela care a călăuzit şi pe profeţii din vechime.

CUM COMUNICĂ DUMNEZEU

1. Cum comunică Dumnezeu cu profeţii Lui? Apoc.1,1-4
a. Dumnezeu a vorbit lui _____________.
b. Iisus a vorbit __________.
c. Îngerul a vorbit lui ______________.
d. Ioan a vorbit _____________.

2. Cui i-a descoperit Dumnezeu planurile Lui viitoare? Amos 3,7
„…slujitorilor Săi ______________.”

3. De unde iau adevăraţii profeţi informaţiile lor? 2Petru 1,21
„Ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de __________ Sfânt..”

4. E necesar ca un profet să scrie o carte a Bibliei pentru a fi un adevărat profet?
Răspuns: ___________________.

NOTĂ: Cel puţin 12 profeţi adevăraţi sunt menţionaţi în Scriptură, care nu au scris o carte a Bibliei. Printre ei se află Ioan Botezătorul, despre care Iisus a spus că nu a fost nici unul mai mare ca el (Matei 11,11).

5. A profetizat Dumnezeu vreodată prin femei?
Răspuns: ____________.

NOTĂ: Multe femei au fost menţionate ca profetese în Scriptura: Ana (Luca 2,36-38); Maria (Exod 15,20); Debora (Judecatori 4,4); Hulda (2Împăraţi 22,14) şi cele patru fete ale lui Filip (Fapte 21,8-9).

6. Vorbeşte Dumnezeu prin profeţi în ultimele zile? Ioel 2,28-31
Răspuns: ______________.

NOTĂ: Dumnezeu promite să vorbească prin bărbaţi şi femei în ultimele zile.

DARURI SPIRITUALE ÎN BISERICA DE ASTĂZI

7. Când S-a înălţat, Iisus a lăsat daruri pentru biserică. Care sunt ele? Efeseni 4,7-8.11
„El a dat pe unii apostoli; pe alţii, ______________; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători…”

NOTĂ: Aici, Pavel îi prezintă pe profeţi în al doilea rând după apostoli.

8. De ce au fost date darurile? Efeseni 4,12
„…pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru _____________ trupului lui Hristos…”

NOTĂ: Trupul lui Hristos este biserica Sa (Coloseni 1,18)

9. Cât timp vor rămâne aceste daruri în Biserică? Efeseni 4,13
„…până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui ______________…”

NOTĂ: Aceste daruri, incluzând darul proorociei, rămân în Biserică până ce sfinţii devin cu totul asemenea lui Hristos, ceea ce înseamnă că darurile rămân până la sfârşitul lumii,
când Iisus va reveni.

10. Ce va face biserica cu toate aceste daruri pentru tine? Efeseni 4,14
„…ca să nu mai fim _________, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură.”

NOTĂ: Când cineva intră în Biserica care are toate aceste daruri, el este „ancorat”. Obiectivul lui Satana este de a îndepărta sau de a contraface aceste daruri spirituale.
Dacă aceasta se întâmplă, acea biserică va pluti fără speranţă printre doctrine false.

11. A avut Biserica Noului Testament darul profeţiei? 1Corinteni 1,6-7
„În felul acesta mărturia despre __________ a fost bine întărită în mijlocul vostru… aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar…”

NOTĂ: Ei aveau toate darurile, inclusiv darul profeţiei. Mărturia lui Hristos este spiritul sau darul profeţiei (Apoc. 19,10).

12. Va avea Biserica lui Dumnezeu din ultimele zile darul profeţiei? Apoc. 12,17
Da! Ei ” păzesc _____________ lui Dumnezeu şi ţin _______________ lui Iisus Hristos.”

13. Care sunt cele trei lucruri pe care le recomandă Pavel în privinţa profeţiilor? 1Tesaloniceni 5,20-21
„Nu ________________ proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun..”

14. Cum poate fi verificat un profet ca să vedem dacă este adevărat? Isaia 8,19-20
„La _________ şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta…” (v.20)

15. Care alte lucruri îl identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu?
a. Este condus de Duhul Sfânt – nu de voinţa omului (2Petru 1,21).
b. Nu dă propria sa interpretare profeţiilor (2Petru 1,20).
c. Arată păcatele oamenilor împotriva lui Dumnezeu (Isaia 58,1).
d. Avertizează de judecata care vine (Isaia 24,20; Apoc. 14,6-7).
e. Clădeşte, mângâie şi sprijină biserica (1Corinteni 14,3).
f. Recunoaşte divinitatea lui Iisus (1Ioan 4,1-3).
g. Lucrează şi trăieşte în armonie cu Biblia (Matei 7,15-20).
h. Nu este astrolog, vrăjitor, medium sau ghicitor (Deuteronom 18,9-12).

16. Care este starea unei biserici fără darul profeţiei? (Matei 15,14)
Răspuns: are nişte „călăuze __________.”

NOTĂ: O biserică fără viziuni sau fără descoperiri este într-o stare foarte tristă. Biblia spune că atunci „când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu” (Proverbe 29,18).

SUNT MINUNILE O DOVADĂ ?

17. Dovedesc minunile că un profet este adevărat? Apoc. 16,14
Răspuns: NU! pentru că ____________ poate să facă şi el minuni.

NOTĂ: Minunile dovedesc numai un singur lucru – putere supranaturală. O astfel de putere poate să vină fie de la Satana fie de la Dumnezeu.

18. Care sunt cele trei metode ale lui Dumnezeu de a vorbi profeţilor? Numeri 12,6-8
a. _____________
b. _________
c. _________ către _________.

NOTĂ: Sfere de cristal, cititul în palmă, descifrarea frunzelor de ceai, cititul în stele şi chemarea morţilor nu sunt metodele de comunicare ale lui Dumnezeu cu un profet.

19. Ce se întâmplă cu un profet în viziune?
a. Pierde naturalul – primeşte puteri supranaturale (Daniel 10,8)
b. Nu mai respiră – totuşi poate să vorbească (Daniel 10,16-17)
c. Nu mai vede – totuşi are ochii deschişi (Daniel 10,5-8 ; Numeri 24,3-5)
d. Este inconştient faţă de ce îl înconjoară (Daniel 10,5-8 ).

20. Ce se întâmplă cu cei care cred în profeţii lui Dumnezeu? 2Cronici 20,20
Răspuns: „…. încredeţi-vă în proorocii Lui şi veţi ______________ .”

NOTĂ: Omul nu are nici o posibilitate de a prospera spiritual, dacă refuză să creadă în profeţii lui Dumnezeu. Ioan spune că noi trebuie să citim, să auzim şi să păzim învăţăturile din profeţia Lui (Apoc. 1,3).

LUCRAREA PROFETULUI

21. Profeţii sunt chemaţi să slujească bisericii sau necredicioşilor? 1Corinteni 14,22
Răspuns: „Profeţia, dimpotrivă este un semn … pentru cei ______________ .”

22. Cum este numită profeţia în Apocalipsa? Apoc. 12,17; 19,10
Răspuns: „Căci _______________ lui Iisus este duhul proorociei..” (Apoc.19.10)

NOTĂ: Când Duhul Sfânt dă o solie printr-un profet, noi trebuie să o ascultăm ca şi pe un mesaj al lui Iisus.

23. Împotriva cui avertizează Iisus în aceste ultime zile? Matei 24,24
„Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi _____________ mincinoşi;.”

NOTĂ: Şi Petru avertizează împotriva profeţilor falşi(2Petru 2,1-2).

24. Ce tipuri de profeţi falşi condamnă Dumnezeu? Deuteronom 18,9-12;
Apoc. 22,15; 21,8
a. ghicitor – prezicător al viitorului
b. cititor în stele – astrolog
c. descântător – magician
d. vrăjitor – cel care face farmece
e. spiritist – medium
f. necromant – cel care întreabă morţii

25. Al cui sfat l-au refuzat oamenii respingându-l pe Ioan Botezătorul?
Luca 7,28-30
Răspuns: Sfatul lui _______________ .

NOTĂ: Ioan Botezatorul a fost un adevărat profet, totuşi el nu a fost unul dintre scriitorii Bibliei. Îndemnul unui adevărat profet este întotdeauna un sfat de la Dumnezeu.
A respinge aceasta este ca şi cum ai respinge sfatul lui Dumnezeu.

26. Pentru că Dumnezeu încă vorbeşte prin profeţi şi cuvântul unui adevărat profet este o mărturie personală a lui Iisus pentru tine, doreşti tu să verifici profeţiile moderne cu Biblia şi să asculţi de acelea care sunt în concordanţă cu Scriptura?
Răspuns:_____________________.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s