16. Ţara noului început


Cu ani în urmă un poet spunea: „Aş vrea să fie undeva un loc minunat, numit Ţara Noului Început, unde toate greşelile, toate suferinţele şi tot egoismul meu sărman să cadă ca un vechi trenci ponosit la uşă şi niciodată să nu-l mai îmbrac”
Tuturor ni s-a întâmplat aceasta, dorind cu disperare să avem ocazia unui nou început şi a unui trecut curat. Cartea Apocalipsei se referă de multe ori la privilegiul unui asemenea nou început.
De exemplu, Apoc.1,5 ne spune că Iisus spală păcatul din vieţile noastre astfel încât putem avea o nouă viaţă. De asemenea, Apocalipsa 3,8 pune înaintea noastră o uşă deschisă spre o viaţă nouă. Apoc.10,8-11 arată că după o dezamăgire amară noi trebuie s-o luăm de la început; iar Apoc.21,5 ne face promisiunea că Iisus va reînnoi totul.
Ştii tu că Iisus a pregătit, cu iubire, o ceremonie publică în care trecutul este înmormântat oficial şi o viaţă nouă, minunată, începe ? Nimic din această lume nu se compară cu acest eveniment în privinţa bucuriei, satisfacţiei, păcii şi eliberării sufleteşti. Este de nepreţuit.
Iisus spune că această experienţă plină de importanţă şi înţeles este urgentă pentru fiecare dintre noi pentru a intra în Împărăţia Sa. Acest eveniment măreţ este numit botez.
Haideţi să vedem ce a spus Iisus despre această problemă majoră.

IISUS A PORUNCIT BOTEZUL

1. Care este îndemnul Evangheliei? Matei 28,19
„Duceţi-vă…şi faceţi _____________ din toate neamurile, botezându-i…”

2. Este botezul important? Marcu 16,16
” Cine va crede şi se va boteza, va fi ______________, dar cine nu va crede, va fi osândit.”

3. Care sunt unele forme de botez folosite astăzi?
a. prin imersiune (corpul scufundat pe spate în apă);
b. tripla imersiune (scufundare de trei ori în apă spre faţă);
c. aspersiune (stropire cu apă);
d. infuzie (apa turnată deasupra persoanei botezate), etc.

NOTĂ: Cam 15 diferite ceremonii sunt numite botez în ziua de astăzi şi oamenii spun:
„Ce contează?”. Vom vedea însă că aceasta contează cu adevărat la Dumnezeu şi noi trebuie să dorim să urmăm sfatul Său.

4. Ce semnifică cuvântul „botez”?
Răspuns:_______________________________________________.
NOTĂ: Botez provine din cuvântul grecesc „baptizo” care înseamnă „a scufunda, a afunda”.

IISUS – MODELUL NOSTRU DESĂVÂRŞIT

6. Cine este exemplul meu în orice, inclusiv în botez? 1Petru 2,21
Răspuns: _________________ .

7. Cum a botezat Ioan pe Iisus? Marcu 1,9-11
Răspuns: „în ________________ . ”
8. Ce a spus Iisus lui Ioan când acesta a refuzat, la început, să-L boteze? Matei 3,13-15
Răspuns: „…căci aşa se cade să ________________ tot ce trebuie împlinit.”(v.15)

NOTĂ: Iisus nu avea nevoie de botez, dar El ştia că noi toţi avem nevoie. Pentru a ne da un exemplu desăvârşit de viaţă neprihănită, Iisus a solicitat botezul.

9. De ce boteza Ioan la Enon? Ioan 3,23
Răspuns: ” pentru că acolo erau __________ ape”.

10. Ce a spus Pavel despre aceia care învaţă contrar Scripturii? Galateni 1,11-12.8-9
„Să fie __________________”.

NOTĂ: Anatema (pedeapsa) cerului vine asupra acelor oameni sau îngeri care încearcă să schimbe din învăţăturile lui Iisus.

11. Cum a botezat Filip pe famenul etiopian? Fapte 8,27-39
Răspuns: Prin _________________ „în apă”. (v.38)

NOTĂ: Filip a botezat pe famen în acelaşi fel în care a fost botezat Iisus.

BOTEZUL ESTE IMPORTANT

12. Cât de important este botezul? Ioan 3,5
„Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să __________ în Împărăţia lui Dumnezeu.”

NOTĂ: Iisus a spus că botezul creştin este o parte importantă a răspunsului nostru la invitaţia Evangheliei. Crucea lui Iisus care este extrem de importantă, este menţionata de 28 de ori în Noul Testament. Pe de altă parte, botezul este menţionat de peste 100 de ori.

13. De unde provin celelalte forme de botez? Matei 15,9
Iisus a spus: „Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci ______________.”

NOTĂ: Greşita îndrumare a oamenilor a introdus aceste alte forme de botez, care nu au aprobarea cerului. Istoria arată clar că, timp de secole de la crucificarea Domnului Iisus, botezul prin scufundare a fost singura formă de botez. Alte forme de botez au fost adăugate pentru că erau mai comode. În acest fe, o ceremonie sfântă, dată de Dumnezeu, a fost dată la o parte de mâini omeneşti.

14. Unii spun că botezul cu Duhul Sfânt este tot ce avem nevoie. Este adevărat?
Fapte 10,44-48
Răspuns: ___________.

NOTĂ: Conform Bibliei, înainte de botez o persoană:

a. trebuie să înveţe şi să accepte toate învăţăturile lui Iisus (Matei 28,18-20);
b. trebuie să creadă aceste învăţături din toate inima sa (Marcu 16,16);
c. trebuie să se pocăiască de păcate (Fapte 2,38; Apoc.2,5.6.16.21.22);
d. trebuie să întoarcă spatele păcatului (Romani 6,5-6; Matei 3,7-8);
e. trebuie să aibă experienţa naşterii din nou (2Corinteni 5,17; Ioan 3,5).
15. În lumina întrebării 14, trebuie copiii să fie botezaţi?
Răspuns: _______________ .

NOTĂ: Atâta timp cât copiii nu pot fi de acord cu cerinţele lui Dumnezeu, nimeni nu are dreptul să-i boteze. Pe de altă parte, păcatul nu este socotit în dreptul unui copil pănă când el nu este destul de mare ca să înţeleagă şi să i se ţină în seamă (Ioan 9,41; Iacov 4,17), în timp ce un adolescent trebuie să se pregătească pentru botez.

BOTEZUL ŞI MÂNTUIREA

16. În zilele lui Noe poporul a fost salvat prin intrarea în corabie. Ce a prevăzut Dumnezeu pentru oamenii de astăzi? 1Petru 3,20-21
Răspuns:”Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume ___________ …”

NOTĂ: Corabia în apă a reprezentat siguranţa în zilele lui Noe, iar o persoană în apa botezului simbolizează acelaşi lucru astăzi. În ambele cazuri, inima trebuie să fie mai întâi curată. Însă o inimă curată, fără botez, nu este suficientă, tot aşa cum o inimă curată în zilele lui Noe n-ar fi fost suficientă fără intrarea în corabie.

17. Ca şi în căsătorie, al cui nume îl vom prelua noi la botez? Galateni 3,27
Răspuns:”Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu ____________.”

NOTĂ: Noi luăm numele lui Hristos la botez, aşa cum o soţie acceptă numele soţului ei. Botezul este tot atât de important pentru creştin, cât este cununia pentru căsătorie.
Ambele ceremonii trebuie să fie bazate pe o iubire adâncă şi deplină înţelegere, dacă dorim să fie reuşite. A refuza botezul înseamnă a refuza să iei numele lui Hristos, aşa cum o soţie îl ia pe al soţului ei. Botezul este o declaraţie publică a legăturii nostre cu Iisus.

18. Care este experienţa unei persoane care este în Hristos? 2Corinteni 5,17
Răspuns: „…dacă este cineva în Hristos, este o făptură __________.”

19. Cum vom cinsti moartea, îngroparea şi învierea lui Iisus? Romani 6,4-6
Răspuns: „Prin _____________.”

NOTĂ: Mântuirea are în centru moartea, înmormântarea şi învierea lui Iisus
(1Corinteni 15,3-4). Botezul prin scufundare reprezintă toate acestea trei: moartea faţă de păcat, înmormântarea sub apă a vieţii vechi de păcat, urmată de învierea din apă la o viaţă cu totul nouă. Nici o altă formă de botez nu se potriveşte cu acest simbolism.

20. Care este ceremonia care ne aduce în adevărata Biserică a lui Dumnezeu?
1Corinteni 12,13
Răspuns:”…am fost ____________ de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup…”

NOTĂ: Botezul este actul oficial care face pe cineva membru al trupului lui Hristos.
Trupul Său este Biserica Sa (Col 1,18). Hristos a făcut din botez semnul intrării în adevărata Sa Biserică.

21. Este rebotezarea potrivită vreodată? Fapte 19,2-5
Răspuns: ________________ .
NOTĂ: Rebotezarea este potrivită atunci când o lumină nouă, majoră este primită în vieţile spirituale. De asemenea, aceia care duc o viaţă de neascultare şi se întorc la Domnul şi la Biserica Sa, trebuie să ia în considerare rebotezarea. Mulţi oameni din ziua de astăzi s-au rebotezat când au învăţat adevărul despre Sabat şi alte adevăruri importante cu care vieţile lor trebuie să se conformeze dacă vor să placă lui Iisus.

BOTEZUL PLACE LUI IISUS

22. Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile lui Iisus pentru botez, cât de curând trebuie să fie botezată? Fapte 22,16
Răspuns: _______________ .

23. Când refuz botezul, pe cine refuz eu de fapt? Luca 7,30
Răspuns: Refuz „planul lui _________________ .”

24. Când Iisus a fost botezat, ce a spus Tatăl Său Ceresc? Marcu 1,11
Răspuns: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine Îmi găsesc toată ______________ Mea.”

NOTĂ: Când Iisus a fost botezat, aceasta I-a plăcut atât de mult Tatălui încât a spus-o deschis; tot aşa îi place lui Dumnezeu când tu şi eu suntem botezaţi astăzi.

25. Este foarte important pentru tine să fii asemenea lui Iisus?
Răspuns: _________.

26. Este important pentru tine să fii botezat în acelaşi fel în care a fost botezat Iisus?
Răspuns: ___________.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s