13.Cheile morţii din Apocalipsa


Când o persoană moare, este ea cu adevărat moartă? Există un vechi proverb: „Morţii nu mai spun poveşti”. Astăzi milione de oameni cred că pot comunica cu cei morţi.
Oficiali guvernamentali ai lumii, adesea cer sfat de la aceia care susţin că ar putea comunica cu cei morţi. Este o mistificare uriaşă sau este una dintre binecuvântările cele mai înalte care pot fi oferite omului? Este important să ştii, propia ta viaţă cât şi viitorul tău pot fi puse în joc. Nu putem să ne bazăm pe presupuneri, când consecinţele pot fi atât de serioase şi decisive. Noi trebuie să avem dovezi.
Mulţumim lui Dumnezeu că Iisus – Steaua din drama Apocalipsei are răspunsuri.
El a fost mort dar a înviat şi acum trăieşte pentru totdeauna.
Fii pregătit pentru unele surprize pe care le vei găsi în Cuvântul Lui în acest interesant studiu.

BIRUINŢA ASUPRA MORŢII

1. Ce ţine Iisus în mâna Lui? Apoc.1,18
” Eu ţin cheile _____________ şi ale Locuinţei morţilor.”

NOTĂ: Mulţumim lui Dumnezeu! Iisus are cheile sau răspunsul la misterioasele probleme şi întrebări referitoare la moarte. Şi, pentru că El este Singurul care le are, trebuie să venim la Cuvântul Lui pentru a ne informa corect. Nici o altă sursă nu este vrednică de încredere.

2. Cum este numit Iisus în Apocalipsa 1,5 ?
„Isus Hristos, martorul credincios, cel __________ născut din morţi.”

NOTĂ: Cu toate că Isus nu a fost primul om care a înviat din morţi, din punctul de vedere al timpului (alţii au fost înviaţi înaintea Lui) El poate fi privit ca cel dintâi, în sensul că toţi cei care au înviat înainte şi după El au fost eliberaţi din legăturile morţii numai în virtutea biruinţei Sale asupra mormântului.

3. De ce învierea lui Iisus este atât de importantă pentru mine? 1Corinteni 15,20-22
” …toţi vor învia în ______________.”(v.22)

NOTĂ: Învierea Lui este importantă pentru tine şi pentru mine pentru că a făcut posibilă învierea.

DUMNEZEU A CREAT OMUL

4. Cum a creat Dumnezeu pe om la început ? Geneza 2,7
” Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ____________ pământului, i-a suflat în nări ____________ de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu..”

5. Ce se întâmplă la moarte? Eclesiastul 12,7
” …până nu se ____________ ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se ___________ duhul la Dumnezeu, care l-a dat.”

NOTĂ: Două lucruri se întâmplă la moarte: trupul se întoarce în ţărână şi duhul se reîntoarce la Dumnezeu.
6. Ce se întoarce la Dumnezeu după moarte? Iacov 2,26
Răspuns: _____________________ .
NOTĂ: Expresiile: „respiraţia”, „duh” sau „suflare”, sunt diferite traduceri ale aceluiaşi cuvânt grecesc. În cartea biblică Iov se arată, de asemenea, că expresiile „duh ” sau „respiraţie” înseamnă acelaşi lucru (Iov 27,3). Astfel, „duhul” care se întoarce la Dumnezeu la moarte este simpla suflare de viaţă (Geneza 2,7).

7. A pus Dumnezeu în om suflarea de viaţă la creaţiune? Geneza 2,7
Da! „El a devenit un _______________ _________ .”
NOTĂ: Dumnezeu a format corpul omenesc din ţărână. El a combinat suflarea Sa divină cu acest corp şi omul a devenit un suflet viu. Astfel, biologic vorbind, corpul plus suflarea de viaţă fac un suflet viu (o fiinţă vie). Biblia afirmă clar că o persoană care trăieşte, care respiră, este un suflet. De aceea, noi suntem cu toţii suflete vii.

8. Pot sufletele să moară? Ezechiel 18,4 .20
Da! ” Sufletul care păcătuieşte, acela va __________.”
NOTĂ: Biblia nu susţine conceptul de „nemurire a sufletului”. Mai curând Scriptura învaţă că sufletul uman este predispus morţii.

MOARTEA ŞI LOCUINŢA EI
9. Ce se întâmplă cu sufletul la moarte? Psalm 104,29.30
Sufletul nu se duce nicăieri. Pur şi simplu el _________________ să existe.
NOTĂ: La creaţiune două lucruri au fost combinate ca să formeze un suflet : trup şi suflare. La moarte, acestea se separă. Doar „suflarea de viaţă” sau „puterea divină a lui Dumnezeu care menţine viaţa”, se întoarce la Dumnezeu – nu sufletul (Fapte 17,28).

10. Unde sunt cei morţi? Ioan 5,28 .29; Iov 21,32
Răspuns: _________________ .
NOTĂ: Ei nu sunt în rai sau în iad, ci, mai exact, în mormintele lor. La Cincizecime, Petru a spus că David era în mormântul lui şi nu în ceruri (Fapte 2,29 .34). Este adevărat, David va fi salvat în ceruri, dar nu acum. Este planul lui Dumnezeu, pentru cei care mor, ca ei să aştepte în mormintele lor până ce Iisus se va reîntoarce şi îi va învia (Evrei 11,32 .39-40).

11. Pot morţii să gândească? Psalm 146,4
Răspuns: ________________ .
12. Ştiu morţii ce fac cei iubiţi ai lor? Iov 14,12 .21
Răspuns: ________________ .
NOTĂ: Următoarele versete sunt categorice:
Iov 7,9.10 : Morţii nu se vor mai ridica şi nu se vor mai întoarce în casa lor.
Psalm 6,5 : Morţii nu-şi mai amintesc şi nici nu mai pot mulţumi.
Isaia 38,18 .19 : Morţii nu mai nădăjduiesc în credincioşia Domnului.
Psalm 115,17 : Morţii nu laudă pe Dumnezeu.

13. Mai este conştient omul în moarte? Ecleziastul 9,5.6 .10
„… cei morţi nu __________ nimic.”
NOTĂ: Cuvintele nu pot fi mai clare. Morţii nu sunt în nici un fel implicaţi în ceva.
Ei nu pot veni în contact cu cei vii. Moartea nu este o altă viaţă în ceruri, în iad sau în purgatoriu. Ea este opusul vieţii. Cuvintele „suflet” sau „duh” sunt folosite de 1600 de ori în Biblie, dar niciodată, nici măcar o dată, nu sunt folosite pentru a indica viaţa, personalitatea, înţelepciunea sau a conştiinţa ca fiind separate de trup.

ÎNVIEREA DIN MOARTE

14. Când sunt înviaţi morţii cei neprihăniţi ? 1Corinteni 15, 20 .23; 1Tesaloniceni 4,15-17
La a doua venire a lui ___________________ .

15. Cum S-a referit Iisus la moarte? Ioan 11,11-14
„Lazăr, prietenul nostru _________________ .” (v.11)

NOTĂ: Moartea este numită „somn” de cel puţin 50 de ori în Biblie. Noi trebuie să privim aceasta ca pe un somn adânc, fără vise, până în „dimineaţa” învierii, când vine Iisus.

16. Au oamenii acum nemurirea? 1Timotei 6,15.16
NU! Numai __________________ are nemurirea acum.

NOTĂ: Omul este muritor, supus morţii (Iov 4,17). Totuşi, poporul lui Dumnezeu are acum darul vieţii veşnice, prin Iisus. Ea începe cu naşterea din nou şi va fi continuată în ceruri (1Ioan 5,12; Ioan 6,54).

17. Când va primi nemurirea poporul lui Dumnezeu? 1Corinteni 15,51-55
La a doua ________________ a lui Iisus.

NOTĂ: Nemurirea înseamnă că nu mai eşti supus morţii. La a doua Sa venire, Iisus va da nemurirea poporului Său, ca un dar. Până atunci nici unul dintre noi nu o avem ci numai Dumnezeu este nemuritor.

ÎNŞELĂTORIA LUI SATANA DESPRE MOARTE

18. Ce minuciună despre moarte a spus Satana Evei? Geneza 3,4
” Hotărât, că nu veţi ____________.”
NOTĂ: Satana a spus: „Tu nu vei muri cu adevărat dacă nu asculţi”, şi aceasta spune şi oamenilor de astăzi

19. De ce vrea Satana ca oamenii să creadă că cei morţi trăiesc?
Răspuns: ______________________________________________.
Aşa încât îngerii răi să poată apărea ca spirite ale morţilor ca să înşele pe oameni! (Matei 24,24; Apoc.16,14).

20. Ce a provocat căderea Babilonului? Apoc.18,2
El devenise un „locaş al ______________.”

NOTĂ: Satana a cucerit accesul în biserici prin înşelăciunea că morţii trăiesc. Aceasta îi dă lui Satana putere deplină să înşele (1Tim.4,1).

21. Ce se întâmplă când îngerii răi înşeală pe conducătorii lumii?
a. Apoc. 18,23 : ” …neamurile au fost ______________ de vrăjitoria ta.”
b. Apoc. 16,14 :” …ca să-i strângă pentru ______________ zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic..”

NOTĂ: Îngerii lui Satana, susţinând că ar fi spiritele celor morţi, vor influenţa pe conducătorii acestei lumi şi îi vor conduce în bătălia finală a Armaghedonului, care se va sfârşi cu distrugerea lor totală.
O ÎNCERCARE IMPORTANTĂ

22. Unde trebuie să caut informaţii despre cei morţi? Isaia 8,19 .20
a. Oamenii trebuie să întrebe pe _____________________ .
b. „Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta..”
NOTĂ: Acest pasaj arată în mod clar că trebuie să refuzăm să ascultăm pe aceia care susţin că vorbesc din partea celor morţi. Noi trebuie să primim informaţiile numai prin Cuvântul lui Dumnezeu.

23. Aceia care ascultă de Dumnezeu vor intra în ceruri. Cine nu va intra? Apoc. 22,15
” Afară sunt câinii, ______________, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli…”

24. Declară vrăjitorii că au contact cu cei morţi?
Da! Dumnezeu spune : ” …nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale ______________ .” (Efeseni 5,11).
NOTĂ: Trebuie să stau departe de orice lucru care are legătură cu vrăjitoria.
Un presupus contact cu cei morţi este, de fapt, un contract cu forţele satanice.

MOARTEA NU VA MAI FI

25. De ce morţii cei buni sunt numiţi „binecuvântaţi”? Apoc. 14,13
„ei se vor ___________ de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”
NOTĂ: Aceasta nu înseamnă că ei vor duce eforturile lor în ceruri (nu, lucrarea lor este făcută). Omul, pur şi simplu, doarme în mormânt până la înviere (Ecleziastul 9,10).

26. Ce se va întâmpla în final cu locuinţa morţilor? Apoc.20,14
Este aruncată în _________ de foc.
NOTĂ: Moartea sfârşeşte în lacul de foc.
Atunci Dumnezeu spune :”Şi moartea nu va mai fi ” (Apoc.21,4).

27. Care este mângâierea noastră atunci când mor cei iubiţi? 1Tesaloniceni 4,15-18
Speranţa _______________ .
” __________________ dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.”
NOTĂ: Biblia nu dă o imagine a unui suflet nemuritor câştigând drumul său spre ceruri la moarte, nici nu ne prezintă moartea ca o uşă deschisă spre ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna ne atrage atenţia spre a doua venire a lui Iisus şi la învierea celor morţi ca timp al răsplătirii cereşti.

MAREA PROMISIUNE A LUI DUMNEZEU

28. Ce mare putere ne este promisă nouă astăzi? Filipeni 3,10
” ________________ învierii Lui.”
NOTĂ: Ce putere! Ce bucurie să vezi pe prieteni şi pe cei dragi înviaţi, pe cei care au crezut în Iisus. Cu adevărat, a doua venire a lui Iisus va fi un eveniment măreţ şi glorios pentru aceia care-L iubesc şi Îi servesc.

29. Vezi tu că singura ta nădejde pentru viaţa veşnică este în Iisus?
Răspuns: _____________________ .

30. Te-ai decis tu să fii printre cei ascultători care vor fi înviaţi la prima înviere?
Răspuns: ______________________ .

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s