11. Păzirea duminicii şi cartea Apocalipsei


Pentru că Apocalipsa este o carte a ultimelor zile şi pentru că Îl are în centrul ei pe Iisus şi învierea Lui, ar fi de aşteptat ca în această carte să găseşti prezentări cu privire la datinile bisericii şi la păzirea duminicii ca zi sfântă în cinstea învierii Lui.
Dar ciudat, ziua însăşi nici măcar nu este menţionată. Şi mai ciudat, ziua este menţionată de
8 ori în alte cărţi ale Noului Testament, şi în nici un caz nu este vreo poruncă de a o sfinţi. În timp ce milioane de creştini sinceri şi iubitori, care cred în Biblie, se închină duminica,
de ce Biblia este ciudat de tăcută în privinţa acestui subiect ?
Ar putea să fie ea mult mai mult implicată aici decât ceea ce apare la suprafaţă? Răspunsul este „da”. Una dintre profeţiile cele mai mari ale cărţii Apocalipsa cuprinde subiectul închinării în ziua de duminică. Unul dintre studiile noastre viitoare va lua în consideraţie acest subiect în detaliu.
S-ar putea totuşi, să-ţi fie imposibil de înţeles această profeţie importantă, dacă subiectul din acest studiu nu se clarifică. Aşa că, hai să examinăm cele opt referiri din Scriptură, în Noul Testament, care menţionează prima zi a săptămânii. Este clar că dacă este vreo poruncă să ţii duminica drept zi sfântă, noi trebuie să găsim aceasta în unul din aceste pasaje biblice.

OPT TEXTE DESPRE DUMINICĂ

1. Spun oare cele trei texte despre înviere că duminica este o zi sfântă? Marcu 16,9;
Matei 28,1; Ioan 20,1
Răspuns: __________________ .
Aceste texte spun că ea este ziua ___________ a săptămânii.

NOTĂ: Întotdeauna, în Biblie, duminica este numită ziua întâi a săptămânii.

2. Spune acest al patrulea text că duminica este sfântă? Marcu 16,1.2
Răspuns: _________________ .
NOTĂ: Acest verset din Noul Testament ne spune ceva foarte interesant. Duminica nu este Sabat, pentru că Sabatul a trecut când este duminică.

3. Spune acest al cincilea pasaj că duminica este sfântă ? Luca 24,1
Răspuns: _______________ .
NOTĂ: Cartea Luca a fost scrisă de către un creştin dintre neamuri, la 13 ani după apariţia creştinismului, dar nu este menţionată nici o schimbare cu privire la ziua de închinare.

4. Al şaselea text dezvăluie o întâlnire obişnuită în ziua duminicii ? Ioan 20,19
Ei erau împreună ” de _____________ Iudeilor…”

NOTĂ: Aceasta nu putea să fie o adunare obişnuită pentru a onora învierea, pentru că, până când Iisus nu a apărut în mijlocul lor, ei au refuzat să creadă că El a înviat (Marcu 16,14).

5. Al şaptelea text răspunde la multe întrebări. 1 Corinteni 16,1.2
a. Spune acest pasaj că ziua întâi este sfântă? _________________
b. Spune „puneţi bani în coşuleţul de colectă în ziua întâi”? _________________

NOTĂ: Dimpotrivă, el spune: „În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu…”
6. Ce semnificaţie are cuvântul „fiecare” ?

NOTĂ: O traducere de astăzi a Noului Testament spune :”Fiecare dintre voi să pună deoparte acasă ceva din banii câştigaţi şi să-i păstreze …”. Pavel cerea aceşti bani pentru creştinii din Ierusalim care sufereau din pricina foametei (Fapte 11,27-30; Romani 15,26).
El scria bisericilor pe care avea să le viziteze, cerându-i fiecărui credincios să economisească bani acasă, săptămânal, aşa încât să fie gata atunci când va veni el.
Aceşti creştini păzeau Sabatul sfânt şi, de obicei, îşi revizuiau socotelile financiare duminica. Astfel că era un timp ideal pentru a-şi planifica darurile lor.

7. Al optulea şi ultimul text din Noul Testament este în Fapte 20,7-11
Se spune aici să păzeşti duminica? _________________
Se spune că Sabatul a fost schimbat în duminică? _______________
Se spune că ei se întâlneau în fiecare duminică pentru închinare? ___________________

NOTĂ: Pavel era într-o călătorie de rămas-bun prin biserici. În Fapte cap.20 şi 21, se menţionează cel puţin cinci alte biserici pe care Pavel le-a vizitat în aceeaşi călătorie.
Această adunare la Troa a fost o întâlnire de bun rămas, deosebită. De aceea, ea s-a întins până la miezul nopţii.

ZIUA DOMNULUI

8. Ne-ar fi spus Pavel dacă Sabatul s-ar fi schimbat ?
Da! În Fapte 20,27 Pavel spune că ne-a vestit tot ____________ lui Dumnezeu!

NOTĂ: Cartea Faptelor Apostolilor acoperă o perioadă de 23 de ani după înălţarea Domnului Hristos şi menţionează Sabatul în opt capitole diferite, dar fără nici o urmă de schimbare.

9. Puteau ucenicii să schimbe ziua, dacă doreau aceasta? Matei 5,18; Deuteronom 4,2
Răspuns: ______________________

10. Strategia lui Satana este să ne facă să călcăm numai una dintre poruncile lui Dumnezeu? De ce? Iacov 2,10-12
Când greşeşti într-o singură poruncă, te faci ______________ de toate.

NOTĂ: Legea lui Dumnezeu este ca o cetăţuie întărită cu zece laturi. Dacă o singură latură este darâmată, e suficient pentru a-i permite duşmanului să intre.

11. Ioan vorbeşte despre Ziua Domnului. Ce zi este aceasta ? Apoc.1,10; Exod 20,10;
Isaia 58,13; Marcu 2,28
Ziua Domnului este ___________________.

NOTĂ: Câteodată, oamenii numesc duminica ziua Domnului, dar Biblia numeşte Sabatul drept Ziua Domnului.

MONUMENTUL ÎNVIERII LUI IISUS

12. Cum numeşte Biblia ziua de duminică? Ezechiel 46,1
Una din cele şase zile de _____________ .

13. De unde vine sfinţirea duminicii? Matei 15, 3-9
Din tradiţie şi porunci ________________ .

NOTĂ: Sabatul a fost înlocuit cu o altă zi de închinare printr-o poruncă omenească.

14. Ce ne-a dat Iisus pentru a onora moartea, înmormântarea şi învierea Sa? Romani 6,3-6; Coloseni 2,12
Răspuns: ___________________.

NOTĂ: Nici Iisus şi nici ucenicii nu au dat vreo poruncă pentru ca să cinstim duminica în amintirea învierii. Ba mai mult, El ne-a dat BOTEZUL şi CINA DOMNULUI ca memoriale ale morţii, îngropării şi învierii Sale.

EXPLICAREA SCHIMBĂRII CALENDARULUI

15. Au făcut schimbările din calendar imposibil de găsit Sabatul?
Nu! Ziua a şaptea în calendarul nostru este aceeaşi zi a şaptea din calendarul care era când a fost Iisus pe pământ.

NOTĂ: Romanii, care stăpâneau în zilele lui Iisus, ne-au dat calendarul nostru modern. Numai o singură schimbare a fost făcută şi aceasta nu a afectat ciclul săptămânal.
În Octombrie 1582, zece zile au fost înlăturate. Joi, 4 octombrie, a fost urmată de vineri
15 octombrie. Astfel, ziua a şaptea , Sabatul este absolut aceeaşi zi pe care a păzit-o Iisus.

BĂTUTE ÎN CUIE PE CRUCE

16. Care Sabate au fost „dezlegate” la cruce? Coloseni 2,14-17
Acelea care erau „umbra lucrurilor ______________… ”

NOTĂ: Şi sărbătorile anuale erau numite sabate şi erau o parte a legilor ceremoniale care erau un fel de „umbră a lucrării lui Hristos în Planul de Mântuire. Ele cădeau în anumite zile ale săptămânii în fiecare an şi simbolizau moartea lui Iisus Hristos ca jertfă şi slujba Sa preoţească (Evrei 10,1). Prin aceasta se urmărea să fie învăţat Israelul despre Evanghelie (Evrei 4,1.2). De exemplu, Sabatul anual al Paştelui arăta către suferinţele şi moartea Domnului Hristos (1 Corinteni 5,7).
Toate aceste sabate anuale s-au sfârşit la cruce. Ele nu erau o parte din Legea desăvârşită a Celor Zece Porunci, care va rămâne veşnic şi care ne spune să păzim Sabatul zilei a şaptea (Psalm 19,7; 111, 7.8).

17. Ce spun despre această problemă bisericile care serbează duminica?

Biserica Baptistă : „Nu este nici o dovadă în Scriptură despre schimbarea instituţiei Sabatului din ziua a şaptea în prima zi a săptămânii” (Manualul Baptist).
Biserica Catolică : „Noi putem citi Biblia de la Geneza la Apocalipsa şi nu vom găsi nici un indiciu care autorizează sfinţirea duminicii.” (J.C.Gibbons – „Credinţa părinţilor noştri”).
Biserica Creştină : „Nu este nici un loc în Biblie în care să se prezinte o astfel de schimbare” (păzirea primei zile).
Biserica lui Hristos : „Eu nu cred că ziua Domnului a fost schimbată din ziua a şaptea în ziua întâi” (A.Campbell, Washington Reporter,1821).
Biserica Episcopală : „Există vreo poruncă în Noul Testament de a schimba ziua săptămânală de odihnă din Sâmbătă în duminică? Nici una!” ( Manualul Doctrinei creştine).
Biserica Metodistă : „Să luăm problema duminicii… nu este nici un pasaj care să le spună creştinilor să păzească această zi” (Harris Franklin Rall, Christian Advocate, 2 iulie1942).
Biserica Luterană : „Păzirea zilei Domnului (duminica) nu este bazată pe nici o porunca a lui Dumnezeu” (Augsburg Confession of Faith).
Biserica Prezbiteriană : „Sabatul creştin (duminica) nu este în Scriptură” (Dwight Theology, vol.4)

IUBIREA ŞI ASCULTAREA MEA

18. Spune Apocalipsa că poporul lui Dumnezeu păzeşte poruncile Lui?
Da, de trei ori : Apoc. 12,17; 14,12; 22,14
De ce? Evrei 5,9: ” S-a făcut pentru toţi cei ce-L _____________, urzitorul unei mântuiri veşnice…”

NOTĂ: În Apocalipsa, Iisus lucrează acea salvare care este prevăzută pentru cel ascultător şi nu pentru cel neascultător. Matei 7,21-23 face clar faptul că mulţi membri activi ai bisericii vor fi surprinşi când vor fi scoşi afară din ceruri pentru neascultare, în ciuda faptului că au făcut multe lucruri minunate în Numele Domnului.

19. Ce spune Iisus despre această problemă?
a.Matei 15,3: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul ___________ voastre?”
b. Ioan 14,15: „Dacă Mă iubiţi, veţi _________ poruncile Mele.”

NOTĂ: Noi servim aceluia de care ascultăm (Romani 6,16). Îi vom servi noi lui Iisus şi ne vom închina în ziua Lui cea sfântă sau îl servim pe Satana şi ne închinăm în coinsecinţă, ca oamenii înşelaţi care au fost conduşi de marele amăgitor ca să înlocuiască ziua cea sfântă a lui Dumnezeu cu o altă zi?

20. Doreşti tu să fii de partea tradiţiei şi să pierzi, sau doreşti să fii de partea adevărului şi să câştigi?
Răspuns: __________________ .

21. Doreşti tu binecuvântările pe care Dumnezeu le dă tuturor celor ce pazesc Sabatul ?
Răspuns: ______________ .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s