1. O aventură în profeţia biblică


Studiile Apocalipsei sunt captivante
Studiul este mai mult decât un seminar educaţional obişnuit. Veţi studia Apocalipsa, ultima carte a Bibliei.
Apocalipsa este o carte profetică. Ea explică trecutul şi descoperă viitorul. Vei fi uimit pe măsură ce viitorul captivant al acestei lumi se va deschide înaintea ta. De fapt, tu vei vedea viitorul, vei vedea evenimentele înainte ca acestea să se întâmple.
Această carte misterioasă este scrisă în limbaj profetic. Apocalipsa utilizează simbolurile pentru a arăta înţelesul lor. Uneori, oamenii le găsesc greu de înţeles. Totuşi Apocalipsa devine uşor de înţeles atunci când descoperi „cheia de aur” care ”descifrează” sensul simbolurilor sale profetice.
Apocalipsa – Cartea Descoperirilor
Apocalipsa este o carte deschisă. Ea a fost scrisă pentru timpurile noastre – ultimele zile ale istoriei acestui pământ (Apoc.22,10-12). O binecuvântare deosebită le este dată tuturor celor care studiază şi urmează sfatul lui Dumnezeu aflat în cartea Apocalipsei (Apoc. 1,3). Deci, să începem!
Programele despre Apocalipsa îţi oferă în dar multe binecuvântări
1. Aceste studiu îţi va aduce mari avantaje în viaţa ta personală.
2. Vei avea o nouă înţelegere a istoriei lumii şi situaţiilor contradictorii de astăzi.
3. Vei descoperi evenimente şocante, care trebuie să aibă loc şi vei fi pregătit pentru ele.
4. Vei recunoaşte lupta de secole dintre Hristos şi Satana şi felul cum ea îţi influenţează viitorul.
5. Vei descoperi planul Diavolului de a te atrage în cursă. Fiind avertizat, vei putea evita cursele lui. Atât Dumnezeu cât şi Satana doresc loialitatea ta. Mulţi îi dau onoare astăzi Diavolului, fără să ştie aceasta.
6. Vei di uimit cât de măreţ îţi vorbeşte Dumnezeu din ceruri şi Fiul Său, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt şi prin Cuvânt.
7. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu seamănă cu nici o altă carte. Vei primi măreaţa răsplătire aflată în ea numai dacă te rogi pentru conducerea lui Dumnezeu când o vei studia.
8. Studiul Apocalipsei te va conduce la cele mai importante hotărâri ale vieţii tale. Vei fi entuziasmat şi nespus de bucuros.
9. Vei fi pus faţă în faţă cu Iisus Hristos într-o manieră uluitoare. Îl vei vedea într-o nouă şi minunată lumină. Aminteşte-ţi, această carte este Apocalipsa – Descoperirea lui Iisus Hristos.
10. Mintea ta se va dezvolta şi întreaga ta viaţă va căpăta un nou sens pe măsură ce studiezi. Vei depozita comorile vaste de informaţii valoroase şi vei zice: ,,ACUM înţeleg cartea Apocalipsei”.

Oameni adevăraţi, probleme şi evenimente adevărate
În aceste studiu, cartea Apocalipsei vine către tine plină de viaţă. Când studiul se va încheia, vei înţelege cartea destul de bine ca să le poţi da şi altora o scurtă explicaţie privind conţinutul ei.
Despre Apocalipsa
Capitole:

1: Prezentarea Eroului Apocalipsei 12: Femeia şi luna
2-3: Şapte biserici simbolice 13: Semnul fiarei
4-5: Cartea pecetluită este deschisă 14: Întreita solie îngerească
6: Patru călăreţi misterioşi 15-16: Strugurii mâniei lui Dumnezeu
7: Sigiliul lui Dumnezeu 17-18: Babilonul cel mare mistic
8-9: Şapte trâmbiţe grozave 19: Călare pe un cal alb
10: Cărticica amară trebuie mâncată 20: Satana legat o mie de ani
11: Doi martori plângând 21-22: Un cer şi un pământ nou

Şi acum să începem studiul nostru cu lecţia întâi.

1. Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsei? Apoc.1:1-5

a. Dumnezeu a dat-o lui ………………………………………
b. Iisus a dat-o unui ……………………………………………..
c. Îngerul a dat-o lui ……………………………………………
d. Ioan a scris-o într-o ………………………………………….
e. Ioan a trimis-o către …………………………………………

2. Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei care …? Apoc.1:3
_____________________, ________________________, şi _______________________ lucrurile scise în această carte.
NOTĂ : Nu este suficient să studiezi Apocalipsa, trebuie să şi asculţi.

3. Pe cine a spus Iisus că descoperă Scriptura? Ioan 5:39
Răspuns : _____________________________________________

4. Ce metodă de a învăţa a folosit Iisus? Luca 24,25-27 .32
„…le-a _________________, în toate ____________________, ce era cu privire la El.. ”

NOTĂ : Iisus le-a arătat ce au profetizat scriitorii Bibliei despre viaţa Lui. Atunci, ei au ştiut că El este Adevăratul Mesia. Tot aşa şi noi trebuie să lăsăm Biblia să-şi explice profeţiile. Pe măsură ce studiem Apocalipsa, în lumina a ceea ce alţi scriitori ai Bibliei spun despre acelaşi subiect, celelalte texte devin „chei de aur” care descuie „secretele” Apocalipsei. Adu-ţ i aminte că opinia personală despre profeţia Bibliei nu contează.
De fapt, noi suntem avetizaţi să nu învăţăm păreri personale.

O PANORAMĂ PROFETICĂ

5. Cum a descoperit Dumnezeu solia Sa? Apoc.1,1
„… să ______________ robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând”.

NOTĂ : Cuvântul „să arate” indică o vedere panoramică. De aceea, Apocalipsa este „cartea-fotografie” despre evenimentele viitoare, dată de Dumnezeu lui Ioan printr-o viziune.

6. Cum a comunicat Dumnezeu solia Sa? Apoc.1,1
„…le-a făcut-o _______________, trimiţând prin îngerul Său…”

NOTĂ : „A face cunoscut” înseamnă a comunica prin semne sau simboluri .
Profeţiile Apocalipsei sunt transmise într-un limbaj simbolic.

7. De ce a vorbit Iisus în parabole? Luca 8,10
„Măcar că văd să nu _________
şi măcar că aud să nu _________________ „.

NOTĂ : Iisus a îmbrăcat Apocalipsa în simboluri, aşa încât numai cei care caută cu sinceritate adevărul spiritual şi care doresc să fie conduşi de Duhul Sfânt, să poată înţelege.
De asemenea, în Apocalipsa, duşmanii lui Dumnezeu sunt demascaţi, iar adevăratul Lui popor, descoperit. Din această cauză, urmaşii lui Satana ar fi distrus cartea, dacă ea ar fi fost scrisă în limbaj literal.

8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie?
Da. Caută semnificaţia acestor trei simboluri:
a. Fiara : Daniel 7,23 „Fiara a patra, este o a patra ___________________…”
b. Ape : Apoc. 17,15 „Apele, pe care le-ai văzut…sunt _____________, gloate, neamuri şi limbi.”
c. Zi : Ezechiel 4,6 „…îţi pun câte o zi pentru fiecare ______.”

AUTORITATEA PROFEŢIILOR BIBLIEI

9. Cât de demnă de încredere este profeţia biblică? 2Petru 1,19
„Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai __________”.

NOTĂ : Profeţia biblică este mai demnă de crezut decât un martor ocular.

10. Avertizează Dumnezeu cu adevărat, împotriva interpretării personale?
a. 2Petru 1,20 :” Nici o proorocie nu se tâlcuieşte _____________________”.
b. Apoc.22,18.19 : Noi nu trebuie să ______________ sau să _______________ din cuvintele acestei profeţii.

11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? Isaia 29, 10-14 .
Astfel, strategia lui Satana este să declare că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă pentru că este o carte ___________________ sau pentru că nu suntem ______________________ .

NOTĂ : Satana nu doreşte ca oamenii să înţeleagă Apocalipsa deoarece aceasta dezvăluie metodele sale înşelătoare.
12. Cât din Biblie este inspirată? 2Timotei 3,16
„____________ Scriptura este _________________ de Dumnezeu”.

NOTĂ : Toată Biblia, atât Vechiul cât şi Noul Testament, este Cuvântul Lui Dumnezeu.

13. Ce se poate întâmpla dacă noi răstălmăcim Scriptura? 2Petru 3,15.16
Aceasta poate produce __________________ .

ŞASE CHEI IMPORTANTE

14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

1. 1Corinteni 2,14 : Trebuie să am o judecată __________________
2. Apoc.21,6 : Trebuie să fiu ________________ după adevăr.
3. 2Tim.3,15: Trebuie să ________________Scripturile.
4. Fapte 17,11: Trebuie să _______________tot ce se predică.
5. Apoc.1,3: Trebuie să ________________________________________ lucrurile scrise.
6. Ioan 7,17: Trebuie să _______ voia Sa.

15. Ce promisiune este facută celor care ascultă?
a. Apoc.3.10 : Ei vor fi păziţi de ______________ ________________
b. Apoc.22,14 : Ei vor mânca din ___________ __________ şi vor intra pe ___________ în _______________ Sfântă a lui Dumnezeu.

16. Doreşti tu să asculţi, pe măsură ce Dumnezeu îţi descoperă adevărul Său?
Răspuns : ________________________

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s